LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Scannen van multiple choice toetsen en schrapkaarten

Het LIC scant voor academies multiple choice en juist/onjuist toetsen (zogenaamde schrapkaarten):

 • in Breda op de Hogeschoollaan (HR033)
 • in Den Bosch op de Onderwijsboulevard 215 (OX222A)
 • in Den Bosch op Terraza (Hervenplein) (TX204)

Algemene procedure

RET verstrekt de schrapkaarten. Marga Lelijveld (LIC) bestelt deze voor RET en eventueel voor academies.

De schrapkaarten hebben een nummer in de rechter onderhoek van de kaart. Alle schrapkaartnummers in een toets moeten hetzelfde zijn:

multiple choice (a t/m e)
juist/onjuist
Engelstalig multiple choice
300 vragen (2 pagina's)

nr.50309
nr.3030
nr.62095
nr.47106

Na het maken van de toets verzamelt de surveillant de vragenlijsten en de schrapkaarten en geeft deze af bij het Academie Service Punt (ASP). Hierna worden de schrapkaarten gescheiden van de vragenlijsten.

Vervolgens kunnen de schrapkaarten worden aangeleverd bij het scanteam:

 • Zonder vragenlijsten, presentielijsten of kladpapier!
 • Ook zonder Post-its, lege vellen, paperclips, nietjes, kreuken, krassen of scheuren. Het scanproces loopt hierdoor vertraging op.
 • De antwoordsleutel of moederkaart graag bovenop de stapel en studentnummer 000000, naam docent, academie, vak en e-mailadres noteren.
 • Schrapkaarten kunnen ook ingeleverd worden zonder antwoordsleutel. De docent kan dan achteraf de antwoorden in SONATE invoeren.

Schrapkaarten worden binnen twee werkdagen verwerkt.

Waarschuwing

 • Schrapkaarten mogen nooit gekopieerd worden.
 • Schrapkaarten mogen nooit verzonden worden met de interne post.

Scannen in Breda

Stop de toets in de brievenbus tegenover ruimte HR033. In principe wordt er op maandagen, dinsdagen en donderdagen gescand.

Boven op de brievenbus ligt een aftekenlijst waarop je aangeeft welke toets je brengt.
Vermeld op de enveloppe altijd:

 • Naam academie
 • Naam toets/vak
 • Aantal deelnemers
 • Naam docent of ontvanger van de resultaten
 • E-mailadres waar de resultaten naar toe moeten
 • Inleverdatum

Binnen twee werkdagen ontvangt de docent of het ASP via de mail de resultaten in een SONATE-bestand. Meer informatie over dit programma vind je in deze handleiding.

Hierna kunnen de schrapkaarten weer opgehaald worden. Dit kan op maandagen, dinsdagen en donderdagen, tussen 8.30 en 16.00 uur, in ruimte HR033. Vergeet niet een paraaf te zetten op de aftekenlijst!

Het is raadzaam om de toets vooraf aan te melden, maar dit is niet verplicht. Geplande toetsen hebben altijd voorrang.

Alle vragen over scannen en het inplannen van van toetsen mail je naar: scannentoetsen.breda.lic@avans.nl

Scannen in Den Bosch

Geef de toets af in OX222A. Bij afwezigheid staat er rechts naast OX222A een brievenbus waar je de schrapkaarten in kunt doen. Doe ze in een van de enveloppen die je aan de voorkant van de brievenbus vindt.

Op de brievenbus ligt een aftekenlijst voor vermelding van de toets. Je kunt er vanuit gaan dat de toets binnen twee werkdagen gescand wordt.

Het is raadzaam om de toets vooraf aan te melden. Dit in het verband met de planning en het scannen op twee locaties. Geplande toetsen hebben altijd voorrang.

Na het scannen ontvangt de docent of het ASP via de mail de resultaten in een SONATE-bestand. De schrapkaarten worden daarna afgegeven bij het ASP of - als dat zo afgesproken is - in het postvak van de docent gelegd. Bij nieuwe docenten wordt altijd een SONATE-handleiding meegezonden.

Het e-mailadres voor inplanverzoeken en overige vragen is: scannentoetsen.denbosch.lic@avans.nl

Laatst bijgewerkt op 5 april 2023.