LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Ephorus plagiaat scan service

Hoe weet het onderwijs of opdrachten, stageverslagen enzovoorts zijn gekopieerd van anderen? Avans Hogeschool heeft daarvoor een plagiaat scan service in de vorm van een Ephorus building block in Blackboard.

De meeste academies gebruiken Ephorus voor de plagiaatcontrole van studentwerkstukken. De programmatuur detecteert gekopieerde passages van internet en van schoolwerkstukken uit de eigen databank.

Niet alles wat wordt aangetroffen is meteen plagiaat of fraude. Met de juiste bronvermelding bijvoorbeeld is het geen plagiaat. Wel kan er een probleem zijn met het auteursrecht.

Starten met Ephorus

Voor elke academie die de plagiaat scan service gebruikt geldt de hogeschoolafspraak dat Ephorus gebruikt wordt als een uitbreiding op Blackboard. Ondersteuning door het Leer- en Innovatiecentrum is op die manier gegarandeerd.

Er zijn een aantal voorbereidingen op organisatorisch en procedureel gebied, voordat Ephorus gebruikt kan worden. Ook beheersmatig zijn er terugkerende werkzaamheden. Daarom is het noodzakelijk dat een academie een Ephorus-coördinator aanwijst. Deze is de eerste contactpersoon met het LIC.

Het advies is om in de Onderwijs- en examenregeling een passage op te nemen die regelt dat de student bij het inleveren van werkstukken impliciet akkoord gaat met de scan. Dit is nodig omdat het scannen gezien kan worden als een vorm van publiceren.

Handleidingen

Er is een Ephorus handleiding voor docenten.

Ook zijn er twee screencasts gemaakt die een indruk geven hoe de scan service werkt:

Plagiaatpreventie

De inzet van een plagiaat scan service is niet de enige manier om plagiaat te bestrijden. Er kan ook gewerkt worden met een bepaald type opdrachten waarbij originaliteit als het ware onontkoombaar is. Dit kan door bijvoorbeeld een specifieke context in de opdracht mee te geven.

Meer over Plagiaatpreventie...

Laatst bijgewerkt op 29 juni 2020.