LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Service 5 resultaten

Auteursrechten informatiepunt

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Het Leer- en Innovatiecentrum ondersteunt en adviseert bij het correct toepassen van de auteurswet in het onderwijs. Zie voor meer informatie auteursrechten.avans.nl. Het Leer- en Innov...

Evaluatie met EvaSys

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Het evaluatiepakket EvaSys wordt ingezet bij onderwijsevaluaties en onderzoeksprojecten binnen Avans Hogeschool. Het pakket is door elke academie te gebruiken, bijvoorbeeld voor het eval...

Kennispartners

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Kennispartners werken voor een of meer academies en staan in nauw contact met onderwijskundigen, kwalteitsadviseurs en ICTO coaches van academies. Waar helpen we jou mee? Zoeken van (onli...

Scannen van multiple choice toetsen en schrapkaarten

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Het LIC scant voor academies multiple choice en juist/onjuist toetsen (zogenaamde schrapkaarten): in Breda op de Hogeschoollaan (HR033) in Den Bosch op de Onderwijsboulevard 215 (OX222A)...

Toetsanalyse met SONATE

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Binnen Avans Hogeschool is het softwarepakket SONATE beschikbaar. Het LIC zorgt voor de ondersteuning bij het gebruik van SONATE. Wat is SONATE? SONATE staat voor Schriftelijke ONdersteun...