LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Publicatie 53 resultaten

Inschrijfdatum en studieuitval: is er een verband?

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Vaak wordt gesteld dat hoe later een student zich inschrijft voor een studie, hoe groter de kans is dat de student uiteindelijk afhaakt. Deze bewering wordt door recent onderzoek van Avan...

Invloed van videocolleges op aanwezigheid en prestaties

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Docenten zijn vaak bezorgd over een negatief effect van videocolleges op de aanwezigheid van studenten in de face-to-face colleges. Uit onderzoek van het Leer- en Innovatiecentrum blijkt...

Kaderregeling examencommissies

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Het doel van de Kaderregeling examencommissies (kaderregeling) is te komen tot eenduidige afspraken over taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van examencommissies binnen Avans ...

Kijkwijzer Motiverend lesgeven

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Hoe help je studenten om gemotiveerd te raken, hun talenten te gebruiken, in beweging te komen? Dat blijkt niet altijd gemakkelijk, want (intrinsieke) motivatie kun je niet afdwingen. De...