LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Publicatie 41 resultaten

Inschrijfdatum en studieuitval: is er een verband?

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Vaak wordt gesteld dat hoe later een student zich inschrijft voor een studie, hoe groter de kans is dat de student uiteindelijk afhaakt. Deze bewering wordt door recent onderzoek van Avan...

Invloed van videocolleges op aanwezigheid en prestaties

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Docenten zijn vaak bezorgd over een negatief effect van videocolleges op de aanwezigheid van studenten in de face-to-face colleges. Uit onderzoek van het Leer- en Innovatiecentrum blijkt...

Kaderregeling examencommissies

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Het doel van de Kaderregeling examencommissies (kaderregeling) is te komen tot eenduidige afspraken over taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van examencommissies binnen Avans ...

Krachtig geheugen

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Het geheugen speelt een cruciale rol als we iets willen leren. Het is belangrijk om in het onderwijs rekening te houden met hoe het geheugen werkt. Twee belangrijke onderdelen zijn het we...

Kritisch denken: docentenhandleiding en platform

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Docentenhandreiking Kritisch leren denken Het lectoraat Brein en Leren heeft een handreiking gemaakt voor de hbo-docent die grip wil krijgen op het bevorderen van het kritisch denken van ...