LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Publicatie 42 resultaten

Bouwstenen voor leren

LIC Leer- en Innovatiecentrum

In de Onderwijsvisie van Avans Hogeschool staan de leeropbrengst en het leerproces van de student centraal. Een van de uitgangspunten is dat het onderwijs wordt ontwikkeld en uitgevoerd o...

Bouwstenen voor leren bij digitaal afstandsonderwijs

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Bij Avans Hogeschool gebruiken we zes bouwstenen voor leren voor het ontwerpen en verzorgen van ons onderwijs. Ook bij online onderwijs op afstand is het van belang om rekening te houden...

Breineducatie

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Het Leer- en Innovatiecentrum heeft met het lectoraat Brein en Leren een Breineducatieprogramma ontwikkeld. De online modules maken studenten wijzer over de werking van het brein bij pr...

Checklist breinvriendelijke presentatie

LIC Leer- en Innovatiecentrum

In de lessen op Avans Hogeschool worden vaak PowerPointpresentaties gebruikt. Een multimediale bron biedt een combinatie van geluid, tekst, afbeeldingen of bewegende beelden. Hoe zorg je...

Een docent professionaliseren? Hoe doe je dat?

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Over de professionalisering van docenten is veel goede en recente literatuur verschenen. Deze bronnenstudie is een samenvatting van aandachtspunten voor het succesvol inrichten van docen...