LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Publicatie 54 resultaten

Basisdienstverlening

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Beschrijving van de basis- en plusdienstverlening van het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) van Avans Hogeschool. Het LIC is opgebouwd uit vier inhoudelijke teams: ICTO (ICT in Onderwijs) ...

Bouwstenen voor leren

LIC Leer- en Innovatiecentrum

In de Onderwijsvisie van Avans Hogeschool staan de leeropbrengst en het leerproces van de student centraal. Een van de uitgangspunten is dat het onderwijs wordt ontwikkeld en uitgevoerd o...

Bouwstenen voor leren bij digitaal afstandsonderwijs

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Bij Avans Hogeschool gebruiken we zes bouwstenen voor leren voor het ontwerpen en verzorgen van ons onderwijs. Ook bij online onderwijs op afstand is het van belang om rekening te houden...

Breineducatie

LIC Leer- en Innovatiecentrum

‘Het adolescente brein is volop in ontwikkeling en is goed in staat om zich aan te passen en te reorganiseren. Dit biedt kansen om tijdens de opleiding een krachtig netwerk van competen...

Checklist breinvriendelijke presentatie

LIC Leer- en Innovatiecentrum

In de lessen op Avans Hogeschool worden vaak PowerPointpresentaties gebruikt. Een multimediale bron biedt een combinatie van geluid, tekst, afbeeldingen of bewegende beelden. Hoe zorg je...