LIC Leer- en Innovatiecentrum

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Publicatie 50 resultaten

Basisdienstverlening

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Beschrijving van de basis- en plusdienstverlening van het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) van Avans Hogeschool. Het LIC is opgebouwd uit vier inhoudelijke teams: ICTO (ICT in Onderwijs) ...

Bouwstenen voor leren

LIC Leer- en Innovatiecentrum

In de Onderwijsvisie van Avans Hogeschool staan de leeropbrengst en het leerproces van de student centraal. Een van de uitgangspunten is dat het onderwijs wordt ontwikkeld en uitgevoerd o...

Breineducatie

LIC Leer- en Innovatiecentrum

‘Het adolescente brein is volop in ontwikkeling en is goed in staat om zich aan te passen en te reorganiseren. Dit biedt kansen om tijdens de opleiding een krachtig netwerk van competen...

Checklist breinvriendelijke presentatie

LIC Leer- en Innovatiecentrum

In de lessen op Avans Hogeschool worden vaak PowerPointpresentaties gebruikt. Een multimediale bron biedt een combinatie van geluid, tekst, afbeeldingen of bewegende beelden. Hoe zorg je...

Community Kritisch denken

LIC Leer- en Innovatiecentrum

De community Docentenhandleiding Kritisch denken op Blackboard is een inspiratiebron voor het inrichten en uitvoeren van onderwijs in kritisch denken. Deze community is bedoeld voor medew...