LIC Leer- en Innovatiecentrum

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Publicatie 59 resultaten

Toetsen als leerinstrument

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Informatie ophalen uit je geheugen Toetsen worden van oudsher gebruikt om te evalueren wat iemand weet of kan. Zo meten we hoe goed een student de leerstof beheerst aan het einde van een...

Waarom vallen studenten uit?

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Om uitval te verminderen en rendement te verhogen is inzicht in de reden van uitval wenselijk. Daarvoor maken we gebruik van de inzichten van o.a. docenten, decanen en studiebegeleiders. ...

Wat is het nut van kritisch denken?

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Kritisch denken betekent ‘redeneren en reflecteren voordat je een standpunt inneemt of een besluit neemt hoe te handelen en dat je kunt verklaren waarop dat standpunt/besluit is gebaseerd...