LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Publicatie 54 resultaten

Waarom vallen studenten uit?

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Om uitval te verminderen en rendement te verhogen is inzicht in de reden van uitval wenselijk. Daarvoor maken we gebruik van de inzichten van o.a. docenten, decanen en studiebegeleiders. ...

Wat doet er echt toe bij tevredenheid van studenten?

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Studenttevredenheid is een belangrijke graadmeter voor hogescholen om het onderwijs en de organisatie te verbeteren. Toch ontbreekt het nog aan inzicht in de invloed van bijvoorbeeld de ...

Wat is het nut van kritisch denken?

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Kritisch denken betekent ‘redeneren en reflecteren voordat je een standpunt inneemt of een besluit neemt hoe te handelen en dat je kunt verklaren waarop dat standpunt/besluit is gebaseerd...