LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Wat doet er echt toe bij tevredenheid van studenten?

Studenttevredenheid is een belangrijke graadmeter voor hogescholen om het onderwijs en de organisatie te verbeteren. Toch ontbreekt het nog aan inzicht in de invloed van bijvoorbeeld de verwachtingen van de student, zijn studiegedrag, of zijn motivatie en loyaliteit.

Het blijkt zelfs dat veertig procent van de thema’s uit de Nationale Studenten Enquête de algemene tevredenheid NIET kunnen verklaren. Onderzoekers van ResearchNed en vijf Nederlandse hogescholen doen nu verder onderzoek naar de aspecten die direct van invloed zijn op de studenttevredenheid.

In dit onderzoek wordt onder andere aan studenten gevraagd om te associëren over de vraag “Hoe zou je opleiding eruitzien als je heel tevreden zou zijn”. Vervolgens brengen de onderzoekers die genoemde aspecten met elkaar in verband. Zo ontstaat er een beeld van wat studenten écht belangijk vinden.

Samen met een verdiepend literatuuronderzoek en een analyse van vragenlijsten over motivatie, studiegedrag en loyaliteit moet dit leiden tot stuurinformatie om de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te verbeteren.

Meer weten?

Bekijk de presentatie en de paper van de onderzoeksgroep, gemaakt voor de Onderwijs Research Dagen.

Laatst bijgewerkt op 22 juli 2019.