LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Invloed van videocolleges op aanwezigheid en prestaties

Docenten zijn vaak bezorgd over een negatief effect van videocolleges op de aanwezigheid van studenten in de face-to-face colleges. Uit onderzoek van het Leer- en Innovatiecentrum blijkt dat het effect op aanwezigheid in het algemeen verwaarloosbaar is.

Voor specifieke studenten is er wel een negatief effect. Dit negatieve effect lijkt gekoppeld te zijn aan de wijze van studeren en de motivatie van studenten (mate van discipline, kunnen plannen, etc.).

Sommige studenten kunnen niet omgaan met de vrijheid van de videocolleges. Eerstejaars zullen daar meer gevoelig voor zijn dan ouderejaars. Aanwezigheid heeft daarbij een mediërend effect op leerprestaties. Lagere aanwezigheid leidt tot lagere prestaties.

Naast het effect op aanwezigheid is ook de invloed van videocolleges op leerervaring en leerprestaties onderzocht.

Effect op leerervaring

Op basis van diverse internationale publicaties over de effecten van videocolleges blijkt dat videocolleges een bijdrage kunnen leveren aan de leerervaring van studenten. Het maakt hierbij niet uit of de videocolleges aanvullend of vervangend ingezet worden. Vaak worden beide varianten gebruikt; het gebruik van uitsluitend videocolleges komt relatief weinig voor.

Invloed op de cijfers

De effecten op leerprestaties (cijfers) zijn in mindere mate empirisch onderzocht, maar lijken voor vervangend gebruik verwaarloosbaar. Er zijn indicaties dat aanvullend gebruik een positief effect heeft op leerprestaties. Er zijn eerste signalen dat de optelsom van de negatieve effecten van een eventuele afname in studentaanwezigheid en de positieve effecten op leerprestatie elkaar opheffen.

Grote waardering voor videocolleges

Studenten waarderen de beschikbaarheid van videocolleges sterk. Docenten zien weinig verandering in het leren van studenten. De tevredenheid over videocolleges versus face-to-face colleges verschilt amper.

Studenten beschouwen videocolleges onder andere bruikbaar voor het inhalen van een gemiste les, bij de voorbereiding van toetsen en voor het in stukjes bekijken of herhalen van de lesstof.

Literatuuropgave

  • Drouin, M.A. (2013). If you record it, some won’t come: using lecture capture in introductory psychology. Teaching of psychology, 2014 vol.41(1) 11-19
  • Gorissen, P., van Bruggen, J., & Jochems, W. (2012). Students and recorded lectures: survey on current use and demands for higher education. Research In Learning Technology, 20.
  • Hattie, J.A.C. (2009). Visible Learning, pp229, pp232-233.
  • O’Neill, D.K. & Horng Sa, T. (2014). Why not? Examining college students’ reasons for avoiding an online course. High Educ (2014) 68:1–14
  • Karnad, A. (2013). Student use of recorded lectures. London School of Economics and Political Science, London, UK.
  • Marchand, J.P. et al. (2014). Student and faculty member perspectives on lecture capture in pharmacy education. American journal of pharmaceutical education, vol.78(4), article 74
  • Traphagan, T. (2009). Impact of class lecture webcasting on attendance and learning. Education Tech Research Dev (2010) 58:19–37

Meer informatie

Heb je vragen over bovenstaand onderzoek, neem dan contact op met Marlies Otten, m.otten@avans.nl.

 

photo credits: David Ausserhofer, Mark Bollhorst and Maren Strehlau - Online Educa Berlin

Laatst bijgewerkt op 15 oktober 2015.