LIC Leer- en Innovatiecentrum

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs

De Vereniging Hogescholen publiceerde in april 2017 Feiten en cijfers: Afgestudeerden en uitvallers.

Deze factsheet presenteert onderzoekcijfers over uitval, studiesucces en wisselaars (switchers) voor alle hbo-instellingen. De resultaten zijn hierin opgesplitst naar vooropleiding, geslacht en herkomst.

Hoe doet Avans het in vergelijking met het hbo?

In de notitie Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs zijn de cijfers van Avans Hogeschool toegevoegd. De Avans resultaten worden vergeleken met die van het gehele hoger beroepsonderwijs.

De door ons gebruikte gegevens zijn afkomstig van de website van de Vereniging Hogescholen.

Voor de beschrijving van de resultaten van alle hbo-instellingen en een duiding van de resultaten binnen de context van het hbo verwijzen we naar de oorspronkelijke factsheet: Feiten en cijfers: Afgestudeerden en uitvallers.

Laatst bijgewerkt op 1 september 2017.