LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs

De Vereniging Hogescholen publiceerde in april 2018 Factsheet: Afgestudeerden en uitvallers 2017.

Deze factsheet presenteert onderzoekcijfers over uitval, studiesucces en wisselaars (switchers) voor alle hbo-instellingen. De resultaten zijn hierin opgesplitst naar vooropleiding, geslacht en herkomst.

Hoe doet Avans het in vergelijking met het hbo?

In de notitie Uitval en studiesucces van Avans studenten vergeleken met de landelijke cijfers in 2017 zijn de cijfers van Avans Hogeschool toegevoegd. De Avans resultaten worden vergeleken met die van het gehele hoger beroepsonderwijs.

De door ons gebruikte gegevens zijn afkomstig van de website van de Vereniging Hogescholen.

Voor de beschrijving van de resultaten van alle hbo-instellingen en een duiding van de resultaten binnen de context van het hbo verwijzen we naar de oorspronkelijke factsheet: Afgestudeerden en uitvallers 2017.

Laatst bijgewerkt op 11 maart 2019.