LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Waarom vallen studenten uit?

Om uitval te verminderen en rendement te verhogen is inzicht in de reden van uitval wenselijk. Daarvoor maken we gebruik van de inzichten van o.a. docenten, decanen en studiebegeleiders. Ook de student zelf kan ons hier meer over vertellen. In het verleden was het verzamelen en raadplegen van deze informatie erg arbeidsintensief.

De redenen die studenten zelf noemen als oorzaak voor hun uitval zijn nu gebundeld en kunnen geraadpleegd worden via een handige tool [1]. De uitvalredenen kunnen worden opgesplitst naar collegejaar, type vooropleiding, geslacht en academie. Bij voldoende respons is ook per opleiding inzicht te verkrijgen.

Uitvalredenen bij Avans Hogeschool

Aan studenten is, op het moment dat ze zich in Studielink uitschrijven, gevraagd naar de belangrijkste reden om te stoppen met de studie [2].

[Klik op het plaatje voor een grotere afbeelding]

De vijf meest genoemde redenen in collegejaar 2016-2017 omvatten ruim 60 procent van alle reacties.

  • Ongeveer 40 procent heeft te maken met de studiekeuze; studenten voelen zich toch niet thuis of hadden een verkeerd beeld van de opleiding.
  • 17 Procent geeft persoonlijke omstandigheden als reden; ziekte of thuissituatie.
  • Dat het niveau te hoog was is voor 6 procent de reden van uitval.

Dit Avansbrede beeld komt overeen met de situatie bij de meeste academies. Er zijn echter ook academies waar persoonlijke omstandigheden de overhand hebben of waar het (te hoge) niveau van de opleiding de meest belangrijke uitvalreden is.

Wil je weten waarom studenten bij jouw academie uitvallen? Ga naar Managementinformatie op iAvans (eerst inloggen in iAvans, daarna werkt de link pas) om het uitvalredenen-dashboard te raadplegen in de Business Objects omgeving. Meer informatie over Business Objects en de locatie van het dashboard (idem).

Als je dieper in de uitval van je academie of opleiding wilt duiken, neem dan contact op met Theo Nelissen.


[1] Institutional Research bij het LIC heeft de uitvalredenen van studenten die zich via Studielink uitschrijven geanalyseerd en samen met BICC ontsloten in een dashboard.

[2] Studenten die zich niet actief via Studielink uitschrijven, maar zich gewoonweg niet opnieuw inschrijven in het opvolgende collegejaar, worden niet meegenomen.

Laatst bijgewerkt op 19 juni 2018.