LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Passend onderzoek in het hbo

Passend onderzoek in het hbo: diversiteit aan onderzoeksbenaderingen richt zich in de eerste plaats op diegenen die praktijkgericht onderzoek doen in het hbo: onderzoekers, docenten, en studenten. In de publicatie komen ter inleiding enkele mensen aan het woord die hun ervaring delen: een lector, een docent, en een lid van het Academienetwerk Onderzoek.

Kwadrantenmodel

Het tweede hoofdstuk vormt de kern van de publicatie en focust op het Kwadrantenmodel. Dit is een dialooginstrument dat de diversiteit aan onderzoeksbenaderingen inzichtelijk maakt en er taal aan geeft. Daarbij is het ook een handig instrument om samen te reflecteren op de rol van onderzoek in onderwijs. Het model is al op verschillende plaatsen in Avans Hogeschool met enthousiasme ontvangen.

Ten slotte sluit deze publicatie af met de ervaringen die we opdeden tijdens diverse workshops en studiedagen in Avans Hogeschool.

Exemplaar aanvragen

Je kunt ook een gedrukt exemplaar van deze publicatie aanvragen bij Ann Van der Auweraert, a.vanderauweraert@avans.nl.

Laatst bijgewerkt op 20 december 2021.