LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Outcomes Intake

In het rapport Outcomes Intake 2012-2015 komen diverse vragen over Intake aan bod. Op basis van een analyse van de administratieve gegevens geeft het rapport inzicht in de effecten van Intake.

Open Outcomes Intake (2012-2015) (1MB)

Het document behandelt de volgende onderwerpen:

Aard advies Intake

  • Hoe verhouden zich positief, twijfel of negatief advies onder de deelnemers aan Intake (cohort 2015)?
  • Hoe verandert deze verhouding over de tijd?

Uitval voor de poort

  • Welk percentage van de deelnemers is daadwerkelijk gaan studeren bij Avans Hogeschool?
  • En hoe verschilt dit naar gelang het advies dat uit de Intake volgt (cohort 2015)?

Uitval in jaar 1

  • Vallen studenten die aan de opleiding starten vaker uit wanneer zij een negatief of twijfeladvies hebben gekregen?
  • En hoe verhoudt cohort 2014 zich tot cohort 2013 en 2012?
  • Halen studenten naar gelang het advies vaker binnen één jaar de propedeuse? Of stromen ze vaker door naar de hoofdfase met aangehouden advies? Of switchen ze vaker van opleiding of academie tijdens het eerste jaar (cohort 2014)?

Uitval in jaar 2

  • Is de uitval in jaar 2 lager voor de deelnemers, gerelateerd aan het advies dat uit de Intake volgt (cohort 2013)?

NOA-assessment

  • In hoeverre is er een relatie tussen de onderdelen van het NOA-assessment enerzijds en het Intake-advies, uitval en switch tijdens jaar 1 en doorstroom naar de hoofdfase met of zonder behaalde propedeuse anderzijds (cohort 2014)?

Bijlagen

De bijlage bevat tabellen op academie- en domeinniveau en gedetailleerde uitkomsten over de relatie tussen onderdelen uit het NOA-assessment en het Intake-advies, uitval en studiesucces in de propedeuse.

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2018.