LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Onderwijsvisie Avans Hogeschool

Avans Hogeschool daagt haar studenten en medewerkers uit om samen het maximale uit zichzelf te halen. De focus ligt daarbij op de ontwikkeling van de studenten. Daarom staat bij iedere afweging het faciliteren van hun leerproces centraal.

Afgestudeerden van Avans Hogeschool zijn niet alleen in het bezit van de benodigde beroepscompetenties, maar zij hebben ook een lerende, onderzoekende, ondernemende en verantwoordelijke houding en beheersen het Engels op B2-niveau. Daarmee hebben zij een meerwaarde voor de maatschappij en kunnen zij zichzelf als professional voortdurend ontwikkelen.

Samen het maximale uit jezelf halen

Bekijk de nieuwe Onderwijsvisie als flipbook

Achieving your full potential together

Read the new Educational Vision as flipbook

Differentiatie en persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke aandacht staat centraal in het onderwijs van Avans. We bieden onze studenten differentiatiemogelijkheden binnen hun opleiding en binnen Avans. We moedigen hen ook aan om extra-curriculaire studiegerichte activiteiten te ondernemen.

Daarnaast maken we bewuste keuzes voor de leeractiviteiten: we variëren in de didactiek, zetten bewust ICT in en verwerken de nieuwste inzichten over de werking van het adolescente brein in ons onderwijs.

We dagen onze studenten uit om hun eigen ontwikkeling te monitoren. We doen dit met behulp van studieloopbaanbegeleiding, maar vooral ook door toetsing. Hierdoor krijgen studenten inzicht in hun ontwikkeling en kunnen zij hun leeractiviteiten aanpassen.

Docenten en de leeromgeving inspireren

De Avansdocenten zijn de succesfactor in de ontwikkeling van onze studenten. Zij inspireren en motiveren de studenten om een grote inspanning te leveren. Onze docenten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie. Ook zij hebben die lerende, ondernemende, onderzoekende en verantwoordelijke houding.

Bovendien professionaliseren en specialiseren zij zich waar nodig. We stimuleren onze docenten om samen te werken met collega’s en om zichzelf en het onderwijs continu te verbeteren en te actualiseren.

Ook onze gebouwen faciliteren de leeractiviteiten van onze studenten. Door de inrichting van de leeromgeving kunnen onze studenten en docenten elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaar inspireren.

Beroepsgericht en toekomstbestendig

Avans betrekt het werkveld bewust bij het ontwikkelen en bij de uitvoering van het onderwijs. Onze docenten, gastdocenten en alumni delen hun praktijkervaring actief met de studenten.

De beroepspraktijk speelt vanaf dag één een belangrijke rol in de opleiding. Daardoor weten onze afgestudeerden wat er speelt in het werkveld.

In de beroepspraktijk zien we tevens steeds vaker samenwerking tussen verschillende disciplines. Daarom zorgen we ervoor dat onze studenten ervaring opdoen met multidisciplinair samenwerken. Hiermee zijn Avansstudenten verzekerd van een toekomstbestendige opleiding die aansluit bij de vereisten van het toekomstige werkveld en een veranderende samenleving.

Laatst bijgewerkt op 19 maart 2018.