LIC Leer- en Innovatiecentrum

Analyses NSE en rankings in Elsevier en Keuzegids

De volledige onderstaande documenten zijn na inlog toegankelijk via Xythos.

NSE-special

De resultaten van Nationale Studenten Enquête 2015 waren de basis voor analyses op Avans-niveau in de NSE-special Sterke en zwakke punten van Avans Hogeschool.

Samen met de kleurenplaten en de factsheet levert deze special belangrijke algemene informatie:

  • hoe scoort Avans op diverse thema’s?
  • welke conclusies zijn daaruit te trekken?
  • welke algemene aanbevelingen zijn op grond daarvan al mogelijk?

Aanbevolen verbeteracties hebben te maken met:

  • roosters (onderwijslogistiek)
  • buitenschools leren, leren op de werkplek en in het bijzonder stage en stagebegeleiding
  • voorbereiding op de beroepsloopbaan en aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt

Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op kwantitatieve gegevens. Na analyse van de open vragen zijn er nog aanbevelingen voor het verbeteren van de leeromgeving voor wat betreft het aantal stopcontacten en stiltewerkplekken.

Daling opleidingen in ranking Elsevier

Na een vermeende daling van veel opleidingen volgens een artikel in Punt. is er op verzoek van het College van Bestuur een nadere analyse op de ranking van Elsevier verricht.

De conclusie is dat 2014 en 2015 niet vergelijkbaar zijn. In 2014 werd op opleiding per hogeschool gerankt en in 2015 op opleidingslocatie. De ontstane rankingsverschillen zijn geen reden tot extra zorg. Wat al eerder is afgesproken en blijft is dat alle NSE-scores een 3,5 moeten zijn. Het College kan academies hier op aanspreken.

Dalers in Keuzegids

Ook de resultaten van de Keuzegids zijn geanalyseerd. In de analyse Vergelijking Keuzegidsranking 2015 & 2016 blijkt het aantal dalers mee te vallen.

Dit geeft dus geen aanleiding de eerdere conclusies te herzien.

Advies en verbetermaatregelen

In de notitie Verbetermaatregelen n.a.v. analyses van NSE, Elsevier en Keuzegids wordt een advies afgegeven voor CvB en het onderwijs als geheel.

Laatst bijgewerkt op 17 december 2015.