LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Lesgeven met de Motivatie-motor

Hoe help je studenten om gemotiveerd te raken, hun talenten te gebruiken, in beweging te komen? Dat blijkt niet altijd gemakkelijk, want (intrinsieke) motivatie kun je niet afdwingen. De kunst is om studenten zodanig te inspireren en te ondersteunen dat ze uit zichzelf in beweging komen en tot actie over gaan. Hierbij kan de zelfdeterminatietheorie helpen.

Zelfdeterminatietheorie

De zelfdeterminatietheorie gaat ervan uit dat mensen uit zichzelf gemotiveerd raken, als zij ervaren dat aan drie basisbehoeften wordt voldaan:

  • autonomie,
  • competentie en
  • verbondenheid.

Inmiddels is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze basisbehoeften, met als doel handvatten te creëren om motivatie in het onderwijs te versterken. Deze inzichten zijn gebruikt om de Motivatie-motor te ontwikkelen. 

De Motivatie-motor

De Motivatie-motor is een reflectie-instrument, waarmee een brug wordt geslagen tussen wat uit de wetenschap bekend is over het motiveren van studenten en de onderwijspraktijk. 

Met de Motivatie-motor reflecteer je in hoeverre jij in jouw onderwijs tegemoetkomt aan principes die autonomie, competentie en verbondenheid ondersteunen. Daarnaast inspireert de Motivatie-motor tot aanpassingen in je stijl van lesgeven en nodigt het uit tot experimenteren in je eigen praktijk.

Bij het instrument is een uitgebreide handleiding gemaakt: Motiverend lesgeven met de Motivatie-motor.

Laatst bijgewerkt op 20 maart 2023.