LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Mindset & Feedback

Intelligentie en talent: zijn het vaststaande gegevens? Of zijn we in staat om ze te ontwikkelen?

De publicatie Mindset & Feedback gaat over de plasticiteit van ons brein, de Mindset-theorie van Carol Dweck en tips voor de onderwijspraktijk.

De publicatie is bedoeld als kennis- en inspiratiebron voor docenten, begeleiders, onderwijsontwikkelaars en iedereen die meer wil weten over mindset en hoe breineducatie een groeigerichte mindset kan bevorderen.

Download Mindset & feedback (pdf, 2,6 MB)

In dit gratis boekje geven wij uitleg over de Mindset-theorie van Carol Dweck en tips voor toepassingen in het onderwijs.

Behandeld worden:

  • Enkele feiten over ons brein: hoe verbindingen worden gelegd en waarom ons brein plastisch is.
  • De Mindset-theorie en hoe overtuigingen over ontwikkelbaarheid en intelligentie impact hebben op leergedrag.
  • Breineducatie: hoe een groeigerichte mindset aangeleerd kan worden en op welke manier Avans Hogeschool dit toepast in de onderwijspraktijk.
  • De rol van feedback en het belang van een groeigerichte leeromgeving voor het stimuleren van een groeimindset.
  • Tips voor de praktijk.
Laatst bijgewerkt op 20 december 2021.