LIC Leer- en Innovatiecentrum

Literatuurstudie Engels taalonderwijs

Avans Hogeschool heeft de ambitie dat alle afstudeerders vanaf 2020 uitstromen met Engels op B2-niveau. Het programma Avans Engels op B2 is ingericht om dit voor elkaar te krijgen.

In het kader van dit programma zijn inzichten over vreemde talenonderwijs geïnventariseerd en gebundeld in de literatuurstudie Overzicht van ontwikkelingen en gangbare benaderingen in Engels taalonderwijs. Deze literatuurstudie kan dienen als hulpmiddel bij het vormgeven van Engels taalonderwijs binnen het curriculum.

Ontwikkeling

Het vreemde talenonderwijs heeft sinds de 18e eeuw een grote ontwikkeling doorgemaakt van schrijfonderwijs naar taalonderwijs dat ook gericht is op mondelinge communicatie. Op basis van leer- en taalverwervingstheorieën zijn verschillende modellen en onderwijsbenaderingen ontwikkeld.

De diverse gangbare methoden voor Engels taalonderwijs worden in deze literatuurstudie beschreven met voor- en nadelen als die in de literatuur gevonden zijn. Bij de keuze voor een model of benadering spelen doelstellingen en contextuele factoren, zoals de inrichting van het curriculum, een rol. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de essentiële rol van de docent voor het slagen van taalonderwijs.

Laatst bijgewerkt op 30 maart 2017.