LIC Leer- en Innovatiecentrum

Lectorenplan

Het Avans lectorenplan vindt zijn basis in de nota Onderzoeksbeleid Avans Hogeschool (2014). Het geeft richting aan de ontwikkeling en financiering van het praktijkgerichte onderzoek en de benoeming van de lectoren:

  • Het plan biedt een overzicht van de huidige en beoogde onderzoeksthema’s voor de komende vier jaar.
  • De lectoraten passen binnen het brede opleidingenpalet van de hogeschool.
  • De onderzoeksthema’s sluiten aan bij de regionale economische speerpunten en maatschappelijke uitdagingen zoals ook geformuleerd in strategische agenda’s van de overheid, de NWO-programma’s en de landelijke prestatieafspraken.
  • De inhoudelijke langetermijnfocus is gericht op het Avans profileringskenmerk duurzaamheid.
  • Beoogde nieuwe lectoraten worden gekoppeld aan de expertisecentra. Uitgangspunten hierbij zijn het verder uitbouwen van de inhoudelijke onderzoekslijnen en het versterken van de onderlinge afstemming en samenwerking tussen de lectoraten.

Download het Lectorenplan (11-11-2015)

Het Avans lectorenplan treedt per 1 januari 2016 in werking voor vier jaar en zal na twee jaar worden herijkt.

Het plan bevat naast het onderzoeksprofiel een overzicht van de huidige onderzoeksthema’s en lectoren. Verder wordt de selectie en instelling van thema’s voor de nabije toekomst toegelicht. Een bijlage is gewijd aan de bestuurlijke procedure voor het invullen van een nieuw lectoraat en het benoemen van een lector.

Laatst bijgewerkt op 23 juli 2019.