LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Kritisch leren denken

Ons brein is van nature geneigd om allerlei verbindingen te leggen. Razendsnel en met een eigen logica. En daarbij focussen we ons (onbewust) vooral op informatie die onze opvattingen bevestigen. We negeren daarbij vaker de aanwijzingen die het tegendeel laten zien.

En ook al weten we dit, toch lijken de valkuilen van ons denken soms onvermijdelijk. Hoe kunnen we uit onze 'denkvalkuilen' blijven? En hoe leren we dat aan anderen?

De publicatie Kritisch leren denken gaat over het leren kritisch te denken. Het zoomt in op wat kritisch denken is en wat er bekend is over effectieve instructies. We geven voorbeelden hoe we het kritisch leren denken in de onderwijspraktijk van Avans Hogeschool aanpakken.

Deze publicatie is bedoeld als kennis- en inspiratiebron voor docenten, begeleiders, onderwijsontwikkelaars en iedereen die geïnteresseerd is om kritisch denken een plaats te geven in het onderwijs.

Download Kritisch leren denken (pdf, 1,7 MB)

In dit gratis boekje geven wij uitleg over de kritisch leren denken in het onderwijs en tips over effectieve instructies, onderbouwd met ervaringen uit de praktijk.

Behandeld worden:

  • Wat we bedoelen met kritisch denken.
  • Vaardigheden en houdingsaspecten die bij kritisch denken essentieel zijn.
  • Hoe je vorm geeft aan kritisch leren denken.
  • Voorbeelden uit de onderwijspraktijk.

De besproken inzichten zijn zowel evidence-based als practice-based, gebaseerd op wetenschappelijke publicaties over kritisch leren denken en op succesvolle praktijktoepassingen bij Avans Hogeschool.

Laatst bijgewerkt op 20 december 2021.