LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Kijkwijzer Motiverend lesgeven

Hoe help je studenten om gemotiveerd te raken, hun talenten te gebruiken, in beweging te komen? Dat blijkt niet altijd gemakkelijk, want (intrinsieke) motivatie kun je niet afdwingen. De kunst is om studenten zodanig te inspireren en te ondersteunen dat ze uit zichzelf in beweging komen en tot actie over gaan. Hierbij kan de zelfdeterminatietheorie helpen.

Toepassen Kijkwijzer

De Kijkwijzer Motiverend lesgeven is een instrument voor het reflecteren op jouw eigen onderwijssituaties. Zo onderzoek je in hoeverre jij in jouw lessen tegemoetkomt aan de drie basisbehoeften voor motivatie. De kijkwijzer biedt ook tips voor het verhogen van de motivatie.

Download de Kijkwijzer Motiveren lesgeven

Laatst bijgewerkt op 12 juli 2019.