LIC Leer- en Innovatiecentrum

Kaderstellend beleid voor het opleidingsspecifiek studentenstatuut

Jaarlijks wordt het kaderstellend beleid geactualiseerd en door het College van Bestuur vastgesteld.

Het kaderstellend beleid voor het opleiding specifieke studentenstatuut bestaat uit:

DEEL A: het kader voor de beschrijving van de studieopbouw en de ondersteunende faciliteiten, gebaseerd op Artikel 7.59. WHW, bestemd voor academies en diensteenheden. Hieronder vallen:

  1. de opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs
  2. de studentenvoorzieningen
  3. de faciliteiten betreffende de studiebegeleiding

DEEL B: het kader voor de onderwijs- en examenregelingen (OER) van de opleidingen, bedoeld in Artikel 7.13. WHW, eerste lid, is bestemd voor academies en diensteenheden. Het kaderstellend beleid bestaat uit:

  1. De handreiking voor het opstellen van een onderwijs- en examenregeling
  2. Een format voor het opstellen van een onderwijs- en examenregeling

DEEL C: het kader voor een beschrijving van procedures.

Het kader voor een beschrijving van procedures die in aanvulling op de procedures, bedoeld in Artikel 7.59. WHW, vijfde lid onder b ten 2, op de opleiding van toepassing zijn.

Nadere informatie is verkrijgbaar via oerexamensupport@avans.nl

Laatst bijgewerkt op 7 maart 2019.