LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Kaderstellend beleid voor het opleidingsspecifiek studentenstatuut

Jaarlijks wordt het kaderstellend beleid geactualiseerd en door het College van Bestuur vastgesteld.

Het kaderstellend beleid voor het opleiding specifieke studentenstatuut bestaat uit:

DEEL A: het kader voor de beschrijving van de studieopbouw en de ondersteunende faciliteiten, gebaseerd op Artikel 7.59. WHW, bestemd voor academies en diensteenheden. Hieronder vallen:

  1. de opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs
  2. de studentenvoorzieningen
  3. de faciliteiten betreffende de studiebegeleiding

DEEL B: het kader voor de onderwijs- en examenregelingen (OER) van de opleidingen, bedoeld in Artikel 7.13. WHW, eerste lid, is bestemd voor academies en diensteenheden. Het kaderstellend beleid bestaat uit:

  1. De handreiking voor het opstellen van een onderwijs- en examenregeling
  2. Een format voor het opstellen van een onderwijs- en examenregeling

DEEL C: het kader voor een beschrijving van procedures.

Het kader voor een beschrijving van procedures die in aanvulling op de procedures, bedoeld in Artikel 7.59. WHW, vijfde lid onder b ten 2, op de opleiding van toepassing zijn.

Nadere informatie is verkrijgbaar via oerexamensupport@avans.nl

Laatst bijgewerkt op 7 maart 2019.