LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Avans kaders, instrumenten en rapporten

Dit is een overzicht van de relevante Avans beleidskaders, instumenten en rapporten over Onderwijs & Onderzoek. De indeling sluit aan bij de aandachtspunten van Ambitie 2025.

Toelichting

  • Een kader is een document met daarin regels met een verplichtend karakter (op Avansniveau, academieniveau of opleidingsniveau)
  • Een instrument is een praktisch document met een richtinggevend karakter
  • Een rapport is een screenend, analyserend of concluderend document

Sommige publicaties zijn alleen na inlog toegankelijk. Er zijn voorbladen toegevoegd met informatie over de actuele status. De documentatie wordt jaarlijks bijgesteld.

Kernkaders

 

Dit overzicht is in beheer bij Team Kwaliteit van het LIC.
Contact: Arold Verheijen.

Laatst bijgewerkt op 20 oktober 2022.

Onderwijs

N.B. Alleen de gelinkte onderwerpen zijn voorzien van documenten. De overige volgen zo spoedig mogelijk.

Brein en leren

Instrumenten

Curriculumontwikkeling

Kaders

Rapporten

Differentiatie

Kaders

Instrumenten

Rapporten

Duurzaamheid

Implementatie

Internationalisering

Kaders

Multidisciplinariteit

Rapporten

Onderwijs & ICT

Onderwijsmodel

Kader Avans Onderwijsmodel (2020) en Verantwoordingsdocument

Onderzoek in onderwijs

Instrumenten

Studentbegeleiding

Kaders

Instrumenten

Toetsing

Kaders

Instrumenten

Valorisatie

Rapporten

Laatst bijgewerkt op 26 juni 2023.

Onderzoek

Kaders

Rapporten

Laatst bijgewerkt op 20 juni 2022.