LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Community Kritisch denken

De community Docentenhandleiding Kritisch denken op Blackboard is een inspiratiebron voor het inrichten en uitvoeren van onderwijs in kritisch denken. Deze community is bedoeld voor medewerkers van Avans Hogeschool. Je kunt je aanmelden via breinenleren.lic@avans.nl.

In de community vind je suggesties voor het versterken van het kritisch denken in lessen en curriculumonderdelen. De nadruk ligt op leren argumenteren en redeneren.

Onderwijsprogramma’s

Ook worden in de community twee volledige onderwijsprogramma’s aangeboden in de vorm van:

  • hoorcolleges
  • werkcolleges
  • individuele opdrachten
  • trainingen
  • individuele literatuurstudie
  • toetsing van vaardigheden
  • toetsing van houdingsaspecten

De onderwijsprogramma’s zijn evidence-based ontwikkeld en succesvol uitgevoerd bij AMBM (Academie voor Marketing en Business Management, opleiding communicatie) tot en met leerjaar 3 en bij AAFM (Academie voor Accountancy en Financieel Management) in jaar 1.

De kritisch denken-vaardigheden in deze onderwijsprogramma’s werden expliciet aangeleerd en daarna geïntegreerd in overige delen van het curriculum, bijvoorbeeld bij onderzoeksvaardigheden.

Update

Binnenkort worden ook het programma kritisch denken van jaar 1 van ATGM (Academie voor Technologie, Gezondheid en Milieu,  keuzemodule) en de integratie van kritisch denken in een minor van Juridische Hogeschool Avans-Fontys (JHS) toegevoegd.

In de loop van 2018 vind je dus in de community Docentenhandleiding Kritisch denken allerlei nieuwe materialen die binnen Avans opleidingen worden gebruikt.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze community? Stuur een e-mail naar breinenleren.lic@avans.nl.

Laatst bijgewerkt op 13 juni 2018.