LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Kritisch denken: docentenhandleiding en platform

Docentenhandreiking Kritisch leren denken

Het lectoraat Brein en Leren heeft een handreiking gemaakt voor de hbo-docent die grip wil krijgen op het bevorderen van het kritisch denken van studenten. Ook voor curriculumcommissies kan deze handreiking nuttig zijn. Aan bod komt:

  • wat kritisch denken is
  • hoe je kritisch denken een plaats geeft in het curriculum
  • welke didactiek daarvoor geschikt is
  • hoe je kritisch denken kunt toetsen

De handreiking bevat veel voorbeelden, lesmaterialen, video's en publicaties over kritisch denken. De inhoud is gebaseerd op onderzoek en breed gedeelde opvattingen over kritisch (leren) denken. 

Platform Kritisch leren denken 

Om wendbaar en weerbaar te zijn is het voor een hbo'er essentieel om kritisch te kunnen denken (Vereniging Hogescholen, #2025).

Maar kritisch denken ontwikkelt zich niet spontaan, dat moet je expliciet leren! Welke instructies, oefeningen en leeractiviteiten helpen daarbij? Hoe kun je kritisch leren denken integreren in de curricula? 

Het platform Kritisch leren denken is een initiatief van het lectoraat Brein en Leren van Avans Hogeschool, voor en door het hoger onderwijs. Laat je inspireren door de voorbeelden, de lesmaterialen en de tools in het thema onderwijs. Lees de onderzoeksresultaten over kritisch denken in het thema onderzoek. We nodigen je uit om actief mee te denken en materiaal te ontwikkelen en te delen.

Laatst bijgewerkt op 3 december 2021.