LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Breineducatie

Het Leer- en Innovatiecentrum heeft met het lectoraat Brein en Leren een Breineducatieprogramma ontwikkeld. De online modules maken studenten wijzer over de werking van het brein bij processen die te maken hebben met leren en studeren. Het doel is dat studenten ervaren dat zij zelf invloed hebben op hun studiesucces.

Breineducatie geeft studenten inzicht in:

  • hoe de hersenen zijn opgebouwd,
  • wat er in het brein gebeurt als er iets nieuws wordt geleerd, en
  • waarom het leveren van inspanning een belangrijke voorwaarde is voor leren.

Ontwikkelvragen van de student

Studenten krijgen praktische tips en tools om het brein efficiënter te laten leren en om de lesstof beter te onthouden. Elke module daagt studenten uit om de theoretische inzichten aan het eigen leerproces te koppelen.

Breineducatie bestaat uit 7 onafhankelijk te doorlopen modules die zijn opgezet rondom ontwikkelvragen van studenten:

  1. Hoe werkt mijn lerende brein?
  2. Hoe leer ik het meest effectief?
  3. Hoe voorkom ik dat ik uitstel?
  4. Hoe kan ik me focussen?
  5. Hoe kan ik mezelf motiveren?
  6. Hoe kan ik met wat ik denk mijn leren stimuleren?
  7. Hoe maak ik loopbaankeuzes?

Voor wie is Breineducatie?

Breineducatie is geschikt voor alle studenten. De modules zijn zelfstandig te volgen. Bij voorkeur worden de modules verweven met het onderwijs (bijvoorbeeld SLB / PPO), zodat de student onder begeleiding leert en reflecteert. Het materiaal uit de modules is ook te gebruiken voor integratie in eigen onderwijsprogramma’s. 

Breineducatie gebruiken?

Klik hier om Breineducatie te bekijken en te gebruiken

De modules zijn te koppelen in Brightspace. In de loop van dit studiejaar volgt een handreiking voor docenten, met achtergrondinformatie en suggesties voor gebruik in het onderwijs.

Voor meer informatie: neem contact op met breinenleren.lic@avans.nl.

Laatst bijgewerkt op 21 maart 2022.