LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

De Staat van Avans studiejaar 2021-2022

23 maart 2023

Avans Hogeschool levert een stabiele onderwijskwaliteit, maar heeft net als veel andere hbo’s te maken met teruglopende studentenaantallen, mentale druk bij studenten en werkdruk bij medewerkers. Dat blijkt uit de Staat van Avans studiejaar 2021-2022, het nieuwe rapport dat zojuist is verschenen.

Deze publicatie van Institutional Research verschijnt jaarlijks en gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen omtrent: 

  • oriëntatie en aanmelding
  • instroom
  • rendement
  • uitval en studiewissel
  • kwaliteit van het onderwijs en de organisatie

Daarnaast behandelt het rapport de resultaten van Ambitie 2025 en een aantal actuele beleidsthema’s, zoals co-creatie en toegankelijkheid van onderwijs.

Avans doet het goed, maar er zijn ook zorgen

In de vorige editie speelde de coronapandemie en de overgang naar online onderwijs nog een grote rol. In deze editie zien we onder andere hoe de gevolgen doorwerken in het welzijn van studenten en medewerkers.

De resultaten van de huidige editie laten zien dat Avans aan de ene kant een instelling is, die zich op veel aspecten positief onderscheidt van andere hbo-instellingen in het land en een stabiele onderwijskwaliteit levert.

Tegelijkertijd zien we ook bij Avans zorgelijke ontwikkelingen, zoals we die uit de landelijke cijfers en discussies kennen. Denk hierbij aan een dalende instroom en doorstroom, studenten die het mentaal zwaar hebben, en medewerkers die een hoge werkdruk en te veel stress ervaren. De Staat van Avans vormt een gefundeerd vertrekpunt om samen het gesprek hierover te voeren, de oorzaken te achterhalen en oplossingsrichtingen te bepalen.

Bekijk de Staat van Avans studiejaar 2021-2022

Laatst bijgewerkt op 23 maart 2023.