LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

De Staat van Avans 2021

20 juni 2022

Wat leren we uit twee jaar onderwijs op afstand? Wat nemen we mee voor de toekomst en welke ontwikkelingen zien we op ons afkomen die deze keuzes onderbouwen? De allereerste editie van de Staat van Avans brengt feiten en cijfers bijeen over Avans Hogeschool in landelijk perspectief, toont meerjarige resultaten en signaleert waar mogelijk verbanden en oorzaken.

Zo proberen we mogelijke gevolgen in beeld te brengen van beleidsmaatregelen die Avans heeft ingevoerd, zoals de overgang naar afstandsonderwijs en het uitstellen van het bindend studieadvies in de studiejaren 2019 en 2020. Deze editie brengt de situatie tot en met studiejaar 2020 in beeld. 

Bekijk de Staat van Avans

Coronapandemie

De COVID-19-pandemie had grote invloed op het leven wereldwijd. Een zeer groot deel van het onderwijs bij Avans is in de afgelopen twee jaar online verzorgd en maatregelen zijn ingevoerd om studenten tegemoet te komen. 

Thema's

Het doel van de Staat van Avans is om ontwikkelingen bij Avans over een langere periode te monitoren en waar mogelijk te vergelijken met de landelijke ontwikkelingen. Het voorliggende rapport gaat in op de thema’s:

  • studieoriëntatie en -keuze 
  • instroom
  • rendementen
  • uitval 
  • switch 
  • kwaliteit van het onderwijs

Dit jaar is er daarnaast specifiek aandacht voor een leven lang leren, de instroom en rendement van de AD-opleidingen en studievoortgang van studenten in tijden van corona.

Laatst bijgewerkt op 20 juni 2022.