LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Studenten beoordelen Avans opnieuw zeer goed

18 mei 2017

Studenten van Avans beoordelen hun opleiding opnieuw zeer goed in de Nationale Studenten Enquête (NSE). Ze waarderen hun studie gemiddeld met een 4 op een schaal van 1 tot 5. Dat is flink hoger dan het landelijk hbo-gemiddelde van 3,88 en het is de hoogste score van alle grote hogescholen. De NSE wordt landelijk gezien als een belangrijke graadmeter voor de prestaties van hogescholen.

De studenten vinden met name de sfeer op hun opleiding heel goed: die beoordelen ze met een 4,2. Op vrijwel alle andere gebieden geven de studenten ook hogere punten dan het landelijk gemiddelde. Bijvoorbeeld voor de betrokkenheid van docenten bij de studenten, het aanleren van een kritische houding en het samenwerken met anderen.

De eerste resultaten van de NSE 2017 (factsheets van Avans Hogeschool, op academieniveau en de kleurenplaten) zijn te vinden op Xythos (inlog noodzakelijk).

Mede dankzij bedrijven in de regio

De NSE laat ook zien hoe belangrijk de rol van bedrijven en organisaties in de regio is. Stages zijn een cruciaal onderdeel van een hbo-opleiding. De studenten waarderen wat ze leren bij hun stage met een score van 4,1. Met een score van 3,9 voor de begeleiding van het bedrijf of de instelling, mogen de bedrijven die stagiairs van Avans begeleiden trots zijn.

Uitdagend onderwijs

Nieuw in de NSE dit jaar is de categorie 'uitdagend onderwijs'. Dit gaat met name over de mate waarin een opleiding uitdaagt om het beste uit jezelf te halen. Avans vindt die ruimte voor de ontwikkeling van de student erg belangrijk. Ook in deze categorie scoort Avans hoger dan het gemiddelde. Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur van Avans: "Avans heeft in haar ambitie duidelijk aangegeven het verschil te willen maken. Het is heel goed om te zien dat wij juist en ook in de categorie 'uitdagend onderwijs' goed scoren. Dat betekent dat onze medewerkers in hun onderwijs het verschil al maken. Hartstikke goed!"

Avans stelt zichzelf hoge eisen

Avans wil op alle categorieën hoger scoren dan 3,5. Dat lukt bijna overal, maar er zijn een paar achterblijvers. Daar wordt dan ook hard aan gewerkt. De voorbereiding op stage is al verbeterd ten opzichte van eerdere jaren, maar kan nog beter. Ook het tijdig bekend maken van studieroosters blijft een aandachtspunt.

Ook internationalisering behoeft aandacht. Daar stelde de NSE dit jaar voor het eerst vragen over. Avans vindt het belangrijk dat opleidingen de internationale context van het beroep in het curriculum verweven. En iedere student beheerst na afronding van de opleiding een vreemde taal op B2-niveau. Maar de NSE-scores voor internationalisering blijven achter. Daar is dus werk aan de winkel.

Factsheet

Bekijk een beknopt overzicht van de resultaten van Avans Hogeschool in deze factsheet.

Bekijk alle resultaten van de NSE op studiekeuze123.nl. Naast de studentenoordelen per opleiding is er ook een landelijk rapport NSE-resultaten voor het gehele hoger onderwijs in Nederland. In dit rapport is gekeken naar voltijd studenten, aangezien dit de grootse groep is.

Nummer 1?

Of Avans zijn nummer 1 positie onder de grote hogescholen vasthoudt, blijft nog even afwachten. Eind september maken de Keuzegids Hoger Onderwijs en Elsevier bekend welke opleidingen volgens hun onderzoek de best beoordeelde opleidingen van Nederland zijn. Zij baseren zich grotendeels op de Nationale Studenten Enquête.

Laatst bijgewerkt op 27 juni 2018.