LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Corona-update: toetsen op afstand en online proctoring

30 april 2020

Op dit moment vraagt het veel van onze inzet en creativiteit om het onderwijs doorgang te laten vinden, ook op het gebied van toetsing. Daarbij moeten afwegingen gemaakt worden: wat is haalbaar, wenselijk en toegestaan?

Beslisboom 

Op 7 april is in de organisatie de Beslisboom Toetsen op afstand verspreid met een daarbij behorende toelichting.

Sinds de publicatie van deze Beslisboom zijn er nieuwe omstandigheden. Daardoor zijn de Beslisboom en de toelichting aangepast. En het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) is toegevoegd.

Hieronder volgt een toelichting.

Gebouwen

Als het mogelijk wordt om na 1 juni de gebouwen te gebruiken voor toetsing zal op basis van de '1,5 meter afstand-regel' slechts ongeveer 25% capaciteit beschikbaar zijn ten opzichte van de normale situatie.

Het is ook niet toegestaan om de beschikbare ruimte voor toetsen uit te breiden door gebruik te maken van externe locaties, zoals de evenementen- en sporthallen. Hiervoor moeten extra reisbewegingen worden gemaakt en daarmee wordt het risico op verspreiding van het coronavirus vergroot. Daarom ligt de focus nu op online toetsen.

Online proctoring

Voor het online toetsen is intensief onderzocht of grootschalige toepassing van online proctoring een kansrijke optie is. Avans trekt de conclusie dat online proctoring niet wenselijk is. Zowel op het vlak van privacy als techniek zijn er nu te veel risico’s.

Het College van Bestuur heeft daarom het besluit genomen om dit studiejaar geen online proctoring toe te passen. Wel gaan we door met enkele pilots om te onderzoeken wat online proctoring op de langere termijn te bieden heeft.

Alternatieven

De afgelopen weken zijn al diverse alternatieve toetsvormen ingezet. Denk aan mondelinge afname of inleveropdrachten zoals een essay. Onder strikte voorwaarden komt daar nu ‘online toetsen zonder surveillance’ bij. De Beslisboom en de toelichting zijn hierop aangepast. De voorzitters van de examencommissies hebben ook hun zienswijze gegeven over de voorwaarden die hierop van toepassing zijn. 

Balans

We moeten het evenwicht tussen toetskwaliteit, studeerbaarheid, studievoortgang, maar zeker ook doceerbaarheid bewaken. De afspraken in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en het bijbehorend addendum vormen de basis voor ons onderwijs en de onderwijskwaliteit. Samen zijn we sterk – én staan we garant voor kwaliteit.

Vragen?

De werkgroep Toetsen op afstand beantwoordt vragen die opkomen naar aanleiding van de Beslisboom. Blijf deze vragen vooral stellen!

Veelgestelde vragen nemen we zo spoedig mogelijk op in BijAvans.nl. Hier vind je ook de Beslisboom terug met toelichting en de Engelstalige versies van beide documenten.

Je kunt ons bereiken via:

Laatst bijgewerkt op 12 juni 2020.