LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Studenten geven Avans Hogeschool een dikke voldoende

23 juni 2021

Woensdag 23 juni zijn de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) bekendgemaakt, het grote tevredenheidsonderzoek onder studenten in Nederland. Alle informatie is verwerkt op het NSE dashboard, waar je nu alle opleidingen in het hoger onderwijs met elkaar kunt vergelijken. Avans Hogeschool scoort al jaren mooie gemiddeldes als waardering. Zo ook dit jaar. Wat opvalt is dat Avans op de alle thema’s hoger scoort dan het landelijke gemiddelde in het hbo. 

Betrokkenheid

Vooral de betrokkenheid van studenten bij het onderwijs van Avans is hoog. Studenten ervaren Avans als een veilige en inclusieve omgeving waar zij zichzelf kunnen zijn en ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ze zijn dan ook erg tevreden over de sfeer in het algemeen en voelen zich thuis bij Avans. Verder zijn studenten tevreden over de inhoudelijke deskundigheid van docenten en over de kennis die docenten hebben over de beroepspraktijk.

Paul Rüpp, voorzitter College van Bestuur: “Ik ben natuurlijk trots op deze resultaten. Zeker gezien het afgelopen jaar waarin de coronapandemie voor grote uitdagingen heeft gezorgd. En dan is het fantastisch om te lezen dat studenten onze docenten hoog waarderen om hun kennis, beroepservaring en betrokkenheid. Daar gaat het natuurlijk om: de hoge tevredenheid is een compliment voor iedereen die dagelijks hard werkt aan en in ons onderwijs. En we weten nu ook waar het nog beter kan. Daar gaan we uiteraard mee aan de slag.”

Nieuwe, korte vragenlijst

Het is 2 jaar geleden dat de NSE voor het laatst is gehouden. In 2019 trok Avans Hogeschool zich samen met de andere hogescholen terug uit het proces, omdat de betrouwbaarheid van de data ter discussie stond. Dit werd onder andere veroorzaakt door toepassing van de privacywet. In 2020 dwarsboomde de coronapandemie een nieuw voorbereide enquête. 

Studenten hebben dit jaar zelf een bijdrage geleverd aan de inhoud van de NSE. De enquête is korter en krachtiger en kon volledig anoniem ingevuld worden. Inhoudelijk beperkte de vragenlijst zich tot de meest centrale thema’s in het onderwijs. Bijna de helft van alle Avansstudenten vulden de vragenlijst in, een recordaantal.

Door het NSE dashboard is het mogelijk om beoordelingen te vergelijken van studenten van dezelfde opleiding bij verschillende instellingen. Dit helpt zoekende studenten bij hun studiekeuze. De NSE vormt ook een belangrijke basis voor de ranglijsten van Keuzegids HBO en Elseviers Beste Studies, die in oktober gepubliceerd worden. Voor de Avansopleidingen zelf biedt het een signaal waar de sterke kanten liggen en wat er nog beter kan. 

Topopleidingen bij Avans

Avans doet het gemiddeld gezien over de hele linie dus goed. Opleidingen die er uitspringen door een hoge tevredenheidsscore zijn: Human Resource Management (AAFM), Master of Animation (AKV|St.Joost), Communicatie (AAAD) en Technische Bedrijfskunde (AVD). 

Wat verder opvalt: Avans heeft geen specifieke krachten, maar scoort over de hele linie hoog. Dat betekent dat we op elk onderwerp de kennis in huis hebben om kwalitatief goed onderwijs te geven. 

Verbeterpunten zijn er ook. Door de coronamaatregelen is de overgang naar meer online onderwijs bij Avans gedwongen in een versnelling beland. Avans zet door in de ontwikkeling van kwalitatief goed online onderwijs, al is er op dit thema nog de meeste ruimte om te verbeteren.

Kwaliteitsverbetering

Avans Hogeschool doet echt wat met de resultaten van de NSE. Zo zijn na eerdere rapportages het aantal stopcontacten verhoogd en is de roostering en de stagebegeleiding aangepakt. Dit jaar verschijnt er voor het eerst een NSE-magazine waarin de hoogst scorende opleidingen tops en tips delen.

Avans denkt erover om de landelijke NSE te versterken door ook elk najaar een interne Avans-monitor onder studenten te houden. Daarin worden dan tevredenheidsaspecten getoetst die meer specifiek voor het Avansonderwijs gelden. Samen met de welzijnsmonitor-app, die na de zomer gelanceerd wordt, ontstaat zo een krachtige combinatie als fundament voor verdere verbetering van het onderwijs.

Meer informatie

Dit beknopte overzicht toont de resultaten van heel Avans tegenover het hbo-gemiddelde. 
Avans medewerkers en studenten vinden het instellingsrapport en alle factsheets met meer informatie op Sharepoint

Laatst bijgewerkt op 23 juni 2021.