LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Keuzes maken in blended en flexibel onderwijs: #hoedan?

20 juni 2022

In dit boekje bij de lectorale rede Keuzes maken in blended en flexibel onderwijs: #hoedan? geeft Esther van der Stappen een introductie op de onderzoeksthema’s van het lectoraat Digitale Didactiek en het onderzoekswerk van haar kenniskringleden. In de lectorale rede op 8 juni 2022 kwam de inhoud van dit boekje in een verkorte vorm aan bod.

Download het boekje van de lectorale rede

Effectief gebruik van digitale technologie om het leren te versterken en verrijken vraagt van zowel studenten als onderwijsprofessionals dat zij veel keuzes maken. Keuzes waarbij het ‘juiste’ antwoord niet voor het oprapen ligt. Het maken van deze keuzes is vergelijkbaar met het navigeren door een onbekende en onbegrensde keuzeruimte.

Het is nodig is om studenten en onderwijsprofessionals hierbij houvast te bieden. Het lectoraat probeert houvast te bieden met haar onderzoek en de twee onderzoekslijnen van het lectoraat.

Laatst bijgewerkt op 20 juni 2022.