LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Jaar van de Borging

2 maart 2020

Kwaliteit van toetsing is belangrijk. Studenten horen af te studeren op een goed eindniveau, en Avans Hogeschool staat daarvoor garant. De examencommissies spelen hierin een hoofdrol, samen met de opleidingen. Dit jaar, in het Jaar van de Borging, is er extra aandacht voor de borging van de kwaliteit van toetsing en het eindniveau.

Examencommissies

De examencommissie onderzoekt het kwaliteitsniveau van toetsen en examens. Behaalt de student het eindniveau zoals dat in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat? Voldoen examinatoren aan de eisen? Is het toetslokaal op orde?

Onder andere door de Wet Versterking Besturing uit 2010 is de positie van examencommissies de afgelopen jaren belangrijker geworden. Studenten en collega’s weten de commissies steeds vaker te vinden met bijvoorbeeld verzoeken voor vrijstellingen of klachten. De tijd die commissies hebben voor de borging van de kwaliteit van toetsen en examens staat daardoor soms onder druk.

Jaar van de Borging

In het Jaar van de Borging komt er een aantal tools die de borging vergemakkelijken, zoals een handreiking voor een borgingsagenda. Ook de kwaliteitsadviseurs en onderwijskundigen van het LIC die in de academies werken krijgen een handreiking mee, waardoor in de samenwerking de toetskwaliteit versterkt wordt.

Dag van de Borging

Op 23 april zou het symposium in Den Bosch, de Dag van de Borging - Samen de schouders onder kwaliteit van toetsing, gehouden worden, met Henk van Berkel als spreker en diverse workshops. In verband met de coronacrisis is dit tot onbekende datum uitgesteld.

Lees ook Samen de schouders onder de kwaliteit van toetsing, een interview met Ellen van Fulpen en Floor van der Boon van OERexamensupport.

Laatst bijgewerkt op 26 maart 2020.