LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Afgestudeerden van Avans kijken positief terug op de opleiding

12 mei 2023

Uit de resultaten van HBO-Monitor blijkt dat alumni over het algemeen tevreden zijn over de studie bij Avans Hogeschool. De voormalige studenten zouden in de meeste gevallen voor dezelfde opleiding kiezen en hebben een hoge waardering voor de docenten. De opleiding bereidt ook goed voor op de arbeidsmarkt, vinden veel afgestudeerden. De scores van Avans in de HBO-Monitor zijn vaak beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde.

Bekijk de factsheet HBO-Monitor

Docenten zijn een succesfactor

Enkele opvallende punten (het landelijk gemiddelde staat tussen haakjes):

  • 75% van de afgestudeerden is tevreden over de studie in het algemeen (67%)
  • 78% zou opnieuw voor de opleiding kiezen (73%)
  • 78% vindt de opleiding een goede basis om competenties verder te ontwikkelen (72%)
  • 68% is tevreden over de inhoud van de opleiding (60%)
  • 76% is tevreden over de docenten (68%). Een hoge waardering, die in lijn is met voorgaande jaren. 

Een aantal scores, met name op het gebied van arbeidsmarktsucces, is licht gestegen:

  • 75% is tevreden over de baan (73%)
  • 94% vindt binnen 3 maanden na afstuderen een baan (94%)

De werkloosheid onder afgestudeerden is wel licht gestegen tot 2,5%, overeenkomstig het landelijk gemiddelde.

Lichte daling van scores

Een aantal scores lopen dit jaar licht terug. Het gaat om de volgende thema’s:

  • Aansluiting opleiding en functie. De scores dalen meer naar het landelijk gemiddelde.
  • Studietevredenheid. Alle items onder dit thema dalen licht, maar de scores zijn nog steeds beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde.
  • Balans in de opleiding. Iets meer respondenten (24%) vinden de studie bij Avans te breed, met te weinig diepgang (10%) of een te lage moeilijkheidsgraad (7%).

Over de HBO-Monitor

De HBO-Monitor is een langlopend onderzoek onder afgestudeerden in het hbo, uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Bijna 26.160 van de benaderde alumni hebben dit jaar de enquête ingevuld, waarvan 1.918 oud-Avansstudenten. Dit zijn alumni die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 zijn afgestudeerd.

Laatst bijgewerkt op 12 mei 2023.