LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Februari is de Maand van de Blend

29 januari 2020

Van 3 tot en met 21 februari organiseren LIC, BOOST-IT en de ICTO coaches de Maand van de Blend. De Maand van de Blend richt zich specifiek op docenten en onderwijsontwikkelaars. Dit jaar is het motto: 'What's in IT for me?'. Je vindt alle activiteiten en data op avans.sharepoint.com/sites/Maand-van-de-Blend.

Er wordt bij Avans Hogeschool al veel gedaan met ICT en met onze Ambitie 2025 wordt dat er niet minder op. Maar ICT is geen doel op zich. Veel docenten hebben moeite om alle ontwikkelingen te volgen: hoe vertaal je het naar je eigen situatie?

What's in IT for me?

In de Maand van de Blend maken we die vertaalslag. Graag horen wij van docenten:

  • hoe zij ICT binnen Avans Hogeschool ervaren
  • welke drempels zij tegenkomen bij het gebruik
  • waar zij mee geholpen zouden zijn.
Laatst bijgewerkt op 29 januari 2020.