LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Pagina’s tellen in plaats van woorden

12 februari 2021

Leuker kunnen we het niet maken, maar wel makkelijker. Dat zou de slogan kunnen zijn voor Easy access, een vervanging van de readerregeling. Docenten krijgen het hiermee een stuk makkelijker.

Easy access-regeling

De Easy access-regeling is een overeenkomst tussen hogescholen in Nederland en de Stichting Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties (UvO). Met deze regeling zijn de auteursrechten voor het gebruik van bronnen in het onderwijs afgekocht, maar slechts ten dele. Er is een grens waarboven alsnog toestemming gevraagd moet worden.

Voor deze overnames gold tot nu toe altijd een maximum aantal woorden. Met Easy Access is dit vereenvoudigd en uitgebreid tot een maximum aantal pagina’s.

Hoe werkt Easy access?

Alle overnames tot 50 pagina’s (en tot 25% van een boek) vallen nu onder de regeling. Een docent hoeft geen woorden en afbeeldingen meer te tellen, formulieren in te vullen op de site van UvO of na te vragen hoe het ook alweer precies zat. Tot 50 pagina’s kan er zonder enige rompslomp overgenomen worden in readers, op de digitale leeromgeving en jawel, in Teams. Het ontzorgen van de docent is centraal gesteld in de aanvullende regeling.

Voor overnames langer dan 50 pagina’s is ouderwets toestemming nodig, maar dat proces wordt weggehaald bij de docent. Voortaan bemiddelt het Avans Auteursrechtenloket. Er is een inspanningsverplichting afgesproken voor uitgevers om snel en adequaat die toestemming te verlenen. Over dit onderdeel worden de komende jaren aanvullende afspraken gemaakt met UvO en de uitgevers. Ook wordt bijgehouden om hoeveel overnames van meer dan 50 pagina’s het gaat.

En verder?

Het gebruik van afbeeldingen in presentaties is verdubbeld tot maximaal 50 (maximaal 25 uit 1 werk en maximaal 10 werken van dezelfde maker).

En ook de tijdrovende controles van UvO op de digitale leeromgeving vervallen in de aanvullende overeenkomst. Academies en Beleidsevaluatie en Control voeren nog wel controles uit in samenwerking met het Auteursrechtenloket.

Tot slot: vergeet niet om ook onder de Easy access-regeling alle bronvermeldingen op te nemen!

Laatst bijgewerkt op 19 februari 2021.