LIC Leer- en Innovatiecentrum

Broodje Socrates

15 oktober 2018

Geïnspireerd worden en nadenken tijdens de lunch? Dat kan op woensdag 12 december van 12.00 tot 13.30 uur bij Avans Hogeschool aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. Broodje Socrates is een 'denklunch' op initiatief van het lectoraat Brein en Leren en docenten filosofie en ethiek uit de drie Avans domeinen.

Doordacht oordelen of beslissen

Centraal staat de vraag hoe we studenten leren om weloverwogen tot verantwoorde oordelen of besluiten te komen. Studenten kunnen dit doen vanuit een functionalistisch perspectief, gericht op beroepsproducten. Of vanuit een instrumentele benadering, tools inzetten om doelen te realiseren. Maar het hbo heeft ook de opdracht om bij te dragen aan het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef van studenten. Dit laatste is wettelijk vastgelegd in de WHW en bovendien omschreven als Dublindescriptor:

"De hbo student is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten".
  • Draagt het onderwijs in onze curricula voldoende bij aan deze opdracht?
  • Welke methodische en didactische inzichten zetten we dan daarvoor in?

Op dit gebied worden door docenten bij Avans Hogeschool al interessante initiatieven ontplooid. Met Broodje Socrates willen we aan de zichtbaarheid en ontwikkeling daarvan bijdragen.

Voor wie?

De 'denklunch' richt zich vooral op docenten en studiebegeleiders van Avans Hogeschool, maar is bijvoorbeeld ook interessant voor onderwijskundigen.

Meld je via dit formulier aan, zodat we weten hoeveel broodjes we moeten bestellen!

Programma

12.00 - 12.15 uur  Ontvangst op de Onderwijsboulevard in OX216 met een broodje en inleiding op het thema door Anita Heijltjes, associate lector Brein en Leren
12.15 - 13.15 uur  
Groep A: Het Socratisch Gesprek als aanpak voor morele dilemma’s.
Onder leiding van Heleen Torringa (docent ACUE)
Groep B: Wat doe jij om het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef van studenten te bevorderen?
Onder leiding van Fred Bon (docent ASB)
Groep C:

Hoe ga jij in het onderwijs om met het normatieve aspect dat samenhangt met morele oordeelsvorming en kritisch denken
Onder leiding van Joop de Zwart (docent AB&I)

13.15 - 13.30 uur Gezamenlijke afsluiting
Laatst bijgewerkt op 18 oktober 2018.