LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Opleidingsstructuur

Opleidingsmodel

Een bacheloropleiding bij Avans Hogeschool bestaat uit een deel beroepsprofilering met een omvang van 210 studiepunten en een deel individuele profilering met een omvang van 30 studiepunten. In totaal dus 240 studiepunten, met een nominale studieduur van 4 jaren.

Het deel beroepsprofilering van een opleiding heeft betrekking op de domeincompetenties. Onder domein wordt hier verstaan het geheel van beroepen/functies waarop de opleidingen met een identieke graadtoevoeging (bachelor of ...) betrekking hebben. Niet altijd zijn overkoepelende domeincompetenties vastgesteld, maar is slechts een competentieprofiel op het niveau van de betreffende croho-opleiding beschikbaar. Voor domeincompetenties moet hier dan opleidingscompetenties worden gelezen.

Majors

Het deel beroepsprofilering kan één of meer majors omvatten. Een major is een samenhangend geheel van onderwijseenheden van de opleiding dat opleidt tot een geëxpliciteerd beroepsprofiel, met een omvang van 180 of 210 studiepunten. Als de major een omvang heeft van 180 studiepunten dan kent de bacheloropleiding tevens één minor die betrekking heeft op de domeincompetenties om daarmee te voldoen aan de vereiste 210 studiepunten die nodig zijn voor de bepaling van de graadtoevoeging.

Binnen een major kunnen keuzemogelijkheden worden aangeboden. De omvang van de keuzemogelijkheden is hierbij in principe vrij, maar worden in de praktijk beperkt doordat het door de student gekozen pakket voldoende recht moet doen aan het vereiste competentieprofiel.

Ook kunnen verschillende majors gemeenschappelijke onderwijseenheden bevatten, ofwel er kan sprake zijn van een gemeenschappelijke stam. Ook hier geldt weer dat deze onderwijseenheden dan wel in de profielen van de betreffende majors moeten passen.

Individuele profilering

Om aan de vereiste 240 studiepunten voor het afronden van de opleiding te komen moet de student het deel beroepsprofilering aanvullen met een deel individuele profilering met een omvang van 30 studiepunten. Dit deel is volledig ter vrije keuze van de student. De individuele profilering hoeft geen betrekking te hebben op de domeincompetenties uit het titeldomein van de bacheloropleiding waarvoor de student is ingeschreven. De student kan voor het deel individuele profilering een keuze doen uit de minorcatalogus van Avans Hogeschool.

Als de student zijn individuele profileringdeel niet samenstelt uit een of meer minors die zijn opgenomen in de “minorcatalogus” maar uit andere onderwijseenheden dan bepaalt de examencommissie of de keuze van de student voldoet aan het hbo-niveau.

Minors

Een minor is een samenhangend geheel van onderwijseenheden met een omvang van 30 studiepunten en een looptijd van 20 weken (twee blokken). Een minor kan betrekking hebben op verbreding of op verdieping van competenties die in de major aan de orde zijn of op nieuwe competenties waaronder doorstroomkwalificaties voor een masteropleiding.

Het Nederlandse minoraanbod vind je op Kies op Maat. Hier vind je ook alle minors van Avans Hogeschool.

Laatst bijgewerkt op 19 juli 2019.