LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Toetsorganisatie en kwaliteitsborging

Voor een goede toetskwaliteit is de organisatie van toetsing belangrijk.

Toetsorganisatie gaat over:

 • het vaststellen van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen in de gehele keten, zoals:
  • onderwijscommissie
  • toetscommissie
  • examencommissies
  • examinatoren
  • academiebureau
  • Osirisco√∂rdinator
  • RET/ surveillanten
 • de werkprocessen rondom de toetsing
 • de logistieke organisatie van de toetsing

Bovenstaande wordt per academie beschreven in het toetsbeleid.

Betrokkenen hebben een taak in de ontwikkeling van toetsing, de borging of de ondersteuning bij de uitvoering (zie onderstaande figuur).

Ontwikkeling Borging Ondersteuning
Examinator
Onderwijscommissie
Toetscommissie
Examencommissie
Borgingsfunctionaris
Academiebureau
Osiriscoördinator
RET-surveillanten

Ontwikkeling

Verschillende partijen werken samen om toetskwaliteit te garanderen. Zo zijn:

 • examinatoren verantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering op onderwijseenheid of vakniveau
 • onderwijs-, toets- en verantwoordelijk op opleidingsniveau

Ieder werkt vanuit zijn rol aan de kwaliteit. Dit gebeurt door aandacht te hebben voor validiteit, betrouwbaarheid en transparantie, van een individuele toets tot het hele toetsprogramma.

Kwaliteitsborging

Wettelijk gezien is de examencommissie verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van toetsing. De commissie staat garant voor de kwaliteitsbewaking. Naar aanleiding van de bevindingen adviseert de examencommissie de directie.

Bij Avans Hogeschool hebben veel examencommissies deze taak gemandateerd aan een borgingsfunctionaris. Deze functionaris voert zelfstandig onderzoek uit op basis van de onderzoeksagenda die is vastgesteld door de examencommissie.

In samenwerking met de toets- en examencommissies van Avans zijn profielschetsen opgesteld die de taken van de verschillende actoren in toetsing beschrijven.

Ondersteuning

De ondersteunende medewerkers zorgen in de toetsorganisatie onder meer voor:

 • het opstellen van toetsroosters
 • het klaarmaken van tentamens voor afname
 • het surveilleren bij afname van tentamens

Ook deze werkprocessen, inclusief de logistieke organisatie, bepalen de kwaliteit van toetsing.

Laatst bijgewerkt op 15 augustus 2019.