LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Toetsbekwaamheid

De verschillende actoren die benoemd zijn bij de toetsorganisatie moeten voldoende bekwaam zijn om hun taken uit te voeren. Verschillende cursussen kunnen hen helpen hun bekwaamheid te ontwikkelen.

Voor examinatoren is er de Basis Kwalificatie Examinering (BKE). Deze cursus is onderdeel van de BDB+. Deelnemers leren een toets te ontwikkelen met behulp van de toetscyclus.

Voor onderwijs-, toets- en examencommissieleden is er de Senior Kwalificatie Examinering (SKE). Deelnemers leren om vanuit de beroepsbekwaamheid een toetsprogramma te ontwikkelen. Vervolgens wordt onderzocht welke implicaties invoering van dit toetsprogramma heeft voor alle lagen van de toetspiramide.

Voor examencommissieleden is er de basiscursus examencommissieleden. Deze is verplicht voor alle nieuwe leden van examencommissies.

Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van alle materialen die via deze site van het LIC beschikbaar zijn gesteld.

Voor vragen kun je contact opnemen met toetssupport@avans.nl

Laatst bijgewerkt opĀ 26 september 2022.