LIC Leer- en Innovatiecentrum

Onderwijsevaluaties

Haal meer uit de onderwijsevaluatie van jouw opleiding met de Avans Vragenbank. Deze uitgebreide lijst van vragen is een hulpmiddel en bron van inspiratie bij de evaluatie van de onderwijskwaliteit.

De Avans Vragenbank is voornamelijk gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde schalen, inzichten en items voor het meten van belangrijke kwaliteitsaspecten. Ook zijn ze inhoudelijk gevalideerd door Avans studenten. De vragen zijn in het Nederlands en het Engels beschikbaar.

Voor zowel specifieke vakken als voor evaluaties van bredere onderdelen van de opleiding zijn de vragen geschikt. De formulering is daarom zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Academies kunnen naar eigen inzicht een selectie maken van geschikte thema’s en bijbehorende vragen.

De volgende hoofdcategorieën komen aan de orde:

  • leeromgeving
  • leerproces
  • toetsing
  • leerervaring
  • docentevaluatie
  • algemene evaluatie
  • open vragen
  • achtergrondkenmerken

Standaardvragenlijst

Ook is er een standaardvragenlijst, de SEEQ (Student Evaluation of Educational Quality Questionnaire). Zowel in het Nederlands als in het Engels. Dit is een van de meest grondig ontwikkelde vragenlijsten voor studentenfeedback met een hoge betrouwbaarheid en validiteit.

De SEEQ kan ook gebruikt worden als vertrekpunt om zelf items toe te voegen of te vervangen.

De vragenbank wordt regelmatig aangevuld en opgeschoond. In de komende maanden worden nog standaardvragenlijsten ontwikkeld voor specifieke onderwijsonderdelen en docentevaluaties. Opleidingen mogen ook hiervan naar eigen inzicht gebruikmaken.

Meer informatie

Voor nadere toelichting, opmerkingen of aanvullingen, neem contact op met: Monique Rovers, apcj.rovers@avans.nl of Hans van Loon, jm.vanloon2@avans.nl.

 

Laatst bijgewerkt op 12 oktober 2018.