LIC Leer- en Innovatiecentrum

Onderzoek: Institutional Research (IR)

Institutional Research verzamelt, analyseert en rapporteert informatie met als doel om de organisatie te versterken. Hoe kunnen we onze studenten nog beter begeleiden? Waarover zijn studenten tevreden?

De onderzoekers van IR zijn experts in het uitvoeren van (beleids)onderzoek. Zij leveren gefundeerde kennis zodat Avans de kwaliteit van haar primaire proces kan verbeteren.

Onderzoeksagenda

In de onderzoeksagenda staan de onderwerpen die voor het primaire proces van Avans Hogeschool en haar directe context belangrijk worden gevonden. Dit bepaalt de scope van de onderzoeksactiviteiten.

Naast onderzoek 'op vraag' initieert het LIC ook onderzoeken op basis van inzichten uit literatuur of Avans-data. Hiermee wordt haar rol als 'institutional whisperer' ingevuld.

Voor 2019 zijn de onderzoeksthema’s
(in relatie tot studiesucces):

  • flexibilisering
  • ICT in onderwijs
  • Ambitie 2025
  • Studentwelzijn
  • Learning Analytics

Je kunt bij Institutional Research onder andere terecht voor analyses, evaluaties en advies rond deze thema’s.

Daarnaast beheren we het AvansPanel en ondersteunen we bij de tevredenheidsmetingen (NSE en HBO monitor) en EvaSys.

Laatst bijgewerkt op 4 februari 2019.