LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Publicaties

Onderzoek in Onderwijs ontwikkelt en verzamelt informatie over onderzoek in onderwijs. Hieronder vind je publicaties van Avans Hogeschool, over de ontwikkeling van onderzoekend vermogen.

Kritisch leren denken

Het boekje Kritisch leren denken zoomt in op wat kritisch denken is en wat er bekend is over effectieve instructies. We geven voorbeelden hoe we het kritisch leren denken in de onderwijspraktijk van Avans Hogeschool aanpakken.

Onderzoekend vermogen stimuleren in het hbo

Studenten hebben onderzoekend vermogen nodig om complexe vraagstukken op te lossen, het eigen vakmanschap te verdiepen en om professioneel te kunnen handelen. Hierdoor komen studenten tot beroepsprestaties en innovaties, passend bij de vraagstukken uit de praktijk. 

Het belang van het stimuleren van onderzoekend vermogen in het hbo wordt breed onderschreven. 
Onder onderzoekend vermogen verstaan we: 

  • kritisch kunnen denken 
  • onderzoek van anderen toe kunnen passen 
  • zelf onderzoek doen in de specifieke context van de beroepspraktijk 

Dit document (2020) licht het begrip onderzoekend vermogen toe en introduceert de ontwikkelmonitor. Met de ontwikkelmonitor kun je de dialoog aangaan over onderzoekend vermogen in jouw opleiding.

Passend onderzoek in het hbo

Het boekje Passend onderzoek in het hbo is bedoeld voor onderzoekers, docenten, en studenten die praktijkgericht onderzoek doen in het hbo. Het eerste deel gaat over enkele ervaringen van onderzoekers. Het tweede hoofdstuk vormt de kern van de publicatie en focust op het Kwadrantenmodel. 

Laatst bijgewerkt op 12 juli 2021.