LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Instrumenten en methodieken

Onderzoek in Onderwijs ontwikkelt instrumenten en methodieken om het onderzoekend vermogen van studenten, docenten, onderzoekers en de organisatie te versterken.

Neem bij vragen of opmerkingen contact op met Onderzoekinonderwijs.LIC@avans.nl. Of benader een van onze adviseurs direct.

Ontwikkelmonitor Onderzoekend Vermogen

Het belang van het stimuleren van onderzoekend vermogen in het hbo wordt breed onderschreven. Met de ontwikkelmonitor kun je de dialoog aangaan over onderzoekend vermogen in jouw opleiding, met name over:

 • de visie van de opleiding op onderzoekend vermogen
 • de vertaling van deze visie naar het curriculum
 • de toetsing van onderzoekend vermogen
 • de deskundigheid van docenten op dit thema

Het instrument helpt bij:

 • het bepalen van de staat van het onderzoekend vermogen in de opleiding,
 • het formuleren van ambities voor onderzoekend vermogen (en hoe daar te komen)
 • het monitoren van de gewenste ontwikkeling

Toolbox Informatiegeletterdheid

Om onderzoek van anderen toe te kunnen passen moet je informatiegeletterd zijn. De Toolbox Informatiegeletterdheid leert informatie te zoeken en te verwerken op een efficiënte manier en bevordert een kritische houding tegenover de waarde van informatie. De Toolbox bestaat uit 7 pilaren, aspecten van informatiegeletterdheid.

Elke pilaar bevat lesideeën, kant-en-klare presentaties, kennisclips, quizzen. Bij elke lesactiviteit staan leeruitkomsten omschreven.

Op basis hiervan kan de docent, eventueel samen met de kennispartner van zijn academie, lesactiviteiten maken voor een onderzoeksleerlijn, taallijn of een authentieke beroepsprestatie van de opleiding.

Kritisch leren denken docentenhandreiking

Kritisch denken is een wezenlijk aspect van het onderzoekend vermogen. Deze handreiking helpt docenten bij het ontwerpen van leeractiviteiten, het lesgeven in kritisch denken en het begeleiden van studenten daarin. Zij is gebaseerd op state-of-the-art inzichten over 4 belangrijke kwesties:

 • Wat is kritisch denken?
 • Wat betekent dit voor het curriculumontwerp?
 • Wat betekent dit voor het assessment / de toetsing?
 • Wat betekent dit voor de didactiek?

De Kritisch leren denken docentenhandreiking is samengesteld door het lectoraat Brein & Leren en bevat voorbeelden, tools, kennisclips en handige verwijzingen.

Het Kwadrantenmodel 

Het Kwadrantenmodel is een dialooginstrument. Het maakt de diversiteit aan onderzoeksbenaderingen en paradigma’s in het hbo inzichtelijk en geeft er taal aan. Met het model reflecteer je met stakeholders op onderzoeksbenaderingen en de bijbehorende methodologie van lectoraatsonderzoek, maar reflecteer je ook op de rol van onderzoek in onderwijs. 

Op MyMedia vind je een video met een inleiding over het Kwadrantenmodel in het kader van onderzoeksparadigma's.

Professioneel Vernieuwen met Actieonderzoek 

Dit is een leer- en ontwikkelstrategie voor beroepsbeoefenaars om samen en in de eigen werkpraktijk tot nieuw of vernieuwend handelen te komen. Het doel is het verbreden en ontwikkelen van hun handelingsrepertoire of het zich eigen maken van een nieuwe professionaliteit. De methodiek is gebaseerd op de principes en werkwijze van actieonderzoek, waarbij onderzoeken en handelen sterk met elkaar zijn verweven. De aanname is dat dit de kans vergroot op blijvend en duurzaam leren en ontwikkelen. 

Wil je meer weten over deze methodiek? Neem dan contact op met Ann van der Auweraert.

Laatst bijgewerkt op 10 september 2021.