LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Onderzoek in onderwijs: Toolbox

 
   

In deze Toolbox vinden docenten (les)materialen voor het zoeken en kritisch verwerken van informatie.

De Toolbox hierboven is opgebouwd uit 7 fasen, waarop je door kunt klikken. Elke fase is gevuld met lesideeën, kant-en-klare presentaties, screencasts, quizzen enzovoorts.

Daarnaast is er een algemene training voor startende studenten, specifiek op het terrein van informatiegeletterdheid.

Een docent kan op basis hiervan met de kennispartner van zijn academie eigen lesactiviteiten maken voor een onderzoeksleerlijn, taallijn of een authentiek beroepsproduct van de opleiding. Neem voor vragen contact op met de kennispartner van de opleiding.

  

Je bent in staat om je persoonlijke informatiebehoefte te beschrijven.

Houding
Je begrijpt dat je een lerende en onderzoekende houding moet ontwikkelen om informatievaardig te zijn.

Competentie
Je kunt je gebrek aan kennis over een onderwerp beschrijven.


Hoe informatievaardig ben jij?

Leerdoel: De student begrijpt dat hij een onderzoekende houding moet ontwikkelen waardoor hij actief naar informatie gaat zoeken. De student herkent de verschillende vormen waarin informatiebronnen beschikbaar kunnen zijn.

Niveau: Beginner


Oriëntatie op je zoekvraag

Leerdoel: De student oriënteert zich op de zoekvraag door de juiste vragen te stellen.

Niveau: Beginner


Zoektermen: hoe kom je er aan?

Leerdoel: De student oriënteert zich op het onderwerp met associaties en legt relaties die verband houden met het onderwerp.

Niveau: Beginner


Hoe maak je een mindmap?

Leerdoel: De student oriënteert zich door associaties op het onderwerp en legt relaties die verband houden met het onderwerp.

Niveau: Beginner


Van onderwerp naar zoekvraag

Leerdoel: De student kan zijn onderwerp of onderzoeksvraag vertalen naar zoekvragen.

Niveau: Beginner - Gevorderd - Expert

terug naar overzicht 7 fasen

 

Je kunt je eigen kennis beoordelen en weet welke informatie of kennis wordt gemist.

Houding
Je begrijpt de verschillende soorten, vormen en toegankelijkheid van informatiebronnen.

Competentie
Je herkent en benoemt zowel algemene als vakspecifieke informatiebronnen op verschillende niveaus die het beste voldoen aan de informatievraag.


Elevator pitch

Leerdoel: De student kan informatiebronnen benoemen die het beste passen bij zijn informatievraag. De student kan zowel algemene als vakspecifieke bronnen op verschillende niveaus herkennen.

Niveau: Beginner - Gevorderd


Wat is vakliteratuur?

Leerdoel: De student kan zowel algemene als vakspecifieke informatiebronnen op verschillende niveaus herkennen

Niveau: Beginner


Soorten tijdschriften

Leerdoel: De student kan verschillende soorten tijdschriften herkennen

Niveau: Beginner - Gevorderd

 

Brongebruik

Leerdoel: Je kunt de informatiebronnen benoemen die het beste voldoen aan de informatievraag

Niveau: Beginner


Inventarisatie bronnen

Leerdoel: De student begrijpt verschillende vormen en soorten van informatie en is in staat om de informatiebronnen te benoemen die het beste voldoen aan de informatievraag.

Niveau: Beginner - Gevorderd


Hoe informatievaardig ben jij?

Leerdoel: De student begrijpt dat hij een onderzoekende houding moet ontwikkelen waardoor hij actief naar informatie gaat zoeken. De student herkent de verschillende vormen waarin informatiebronnen beschikbaar kunnen zijn.

Niveau: Beginner

terug naar overzicht 7 fasen

 

Je kunt zoekstrategieën opzetten om informatie en data te vinden.

Houding
Je begrijpt dat er verschillende zoektechnieken en -instrumenten zijn en herkent de voordelen en beperkingen ervan.

Competentie
Je kunt de zoekvraag helder formuleren en maakt gebruik van geschikte zoektermen om tot het gewenste zoekresultaat te komen.


Zoektermen bedenken

Leerdoel: De student is in staat om gebruik te maken van geschikte zoektermen en kan zoekresultaten verfijnen

Niveau: Beginner


Zoektermen: hoe kom je er aan?

Leerdoel: De student oriënteert zich op het onderwerp met associaties en legt relaties die verband houden met het onderwerp.

Niveau: Beginner


Goede zoektermen

Leerdoel: De student is in staat om gebruik te maken van geschikte zoektermen en kan zoekresultaten verfijnen

Niveau: Beginner


Hoe maak je een mindmap?

Leerdoel: De student oriënteert zich door associaties op het onderwerp en legt relaties die verband houden met het onderwerp.

Niveau: Beginner


Logboek zoekproces

Leerdoel: De student begrijpt dat er verschillende zoektechnieken, kan een geschikte zoekstrategie beschrijven en de meest geschikte zoekinstrumenten selecteren.

Niveau: Beginner


Inventarisatie bronnen

Leerdoel: De student begrijpt dat er verschillende zoektechnieken zijn en kan een zoekstrategie formuleren met geschikte zoektermen.

Niveau: Beginner - Gevorderd


CINAHL: zoeken met trefwoorden

Leerdoel: De student maakt gebruik van geschikte zoektermen en zoekresultaten in CINAHL.
De student begrijpt dat er verschillende zoektechnieken mogelijk zijn.

Niveau: Beginner - Gevorderd


Cochrane: zoeken met Cochrane Library

Leerdoel: De student maakt gebruik van geschikte zoektermen en zoekresultaten in Cochrane.
De student begrijpt dat er verschillende zoektechnieken mogelijk zijn.

Niveau: Beginner


INVERT: zoeken met trefwoorden

Leerdoel: De student maakt gebruik van geschikte zoektermen en zoekresultaten in INVERT.
De student begrijpt dat er verschillende zoektechnieken mogelijk zijn.

Niveau: Beginner


PubMed: zoeken met MeSH

Leerdoel: De student maakt gebruik van geschikte zoektermen en zoekresultaten in PubMed.
De student begrijpt dat er verschillende zoektechnieken mogelijk zijn.

Niveau: Beginner - Gevorderd


Thesaurus Zorg en Welzijn

Leerdoel: De student is in staat om gebruik te maken van geschikte zoektermen en kan zoekresultaten verfijnen

Niveau: Beginner - Gevorderd - Expert

terug naar overzicht 7 fasen

 

Je kunt informatie en data vinden en weet toegang te verkrijgen.

Houding
Je begrijpt hoe informatie en data verzameld kunnen worden, zowel via Xplora als via internet.

Competentie
Je kunt de verschillende digitale en gedrukte bronnen effectief verzamelen.


Kaluga - Introductie

Leerdoel: De student weet hoe Xplora toegang biedt tot informatiebronnen

Niveau: Beginner


Kaluga - Een boek zoeken

Leerdoel: De student weet hoe Xplora toegang biedt tot informatiebronnen

Niveau: Beginner


Kaluga - Een wetenschappelijk artikel zoeken

Leerdoel: De student weet hoe Xplora toegang biedt tot informatiebronnen

Niveau: Beginner


Kaluga - Aanvragen uit een andere bibliotheek

Leerdoel: De student weet hoe Xplora toegang biedt tot informatiebronnen

Niveau: Beginner


Kaluga - Zoeken in andere bronnen binnen Kaluga

Leerdoel: De student weet hoe Xplora toegang biedt tot informatiebronnen

Niveau: Beginner


Wegwijs in Company.info

Leerdoel: De student weet hoe en waarvoor de databank Company.info gebruikt kan worden

Niveau: Beginner


Kluwer Navigator handleiding en video's

Leerdoel: De student weet hoe hij deze databank op gebied van recht kan gebruiken

Niveau: Beginner - Gevorderd - Expert

terug naar overzicht 7 fasen

 

Je kunt het zoekproces beoordelen en informatie- en onderzoeksdata vergelijken en evalueren.

Houding
Je begrijpt de impact van kwaliteit, nauwkeurigheid, relevantie, bias, reputatie en betrouwbaarheid van informatiebronnen en data.

Competentie
Je kunt kritisch de kwaliteit, actualiteit, relevantie, bias, reputatie en betrouwbaarheid van de gevonden informatiebronnen en data beoordelen en koppelen aan de onderzoeksvraag.

 

Brongebruik

Leerdoel: Je kunt de kwaliteit, actualiteit, relevantie, bias, reputatie en betrouwbaarheid van de gevonden bronnen beoordelen

Niveau: Beginner

 

Betrouwbaarheid / kwaliteit bronnen

Leerdoel: De student kan de kwaliteit, relevantie en betrouwbaarheid van de gevonden bronnen beoordelen

Niveau: Beginner - Gevorderd


Webdetective checklist

Leerdoel: De student kan de kwaliteit, actualiteit en betrouwbaarheid van internetbronnen beoordelen

Niveau: Beginner


Hoe ontdek je nepnieuws?

Leerdoel: De student kan op een kritische manier nieuws beoordelen op kwaliteit

Niveau: Beginner - Gevorderd - Expert


Verder kijken dan nepnieuws

Leerdoel: De student kan op een kritische manier nieuws beoordelen op kwaliteit

Niveau: Beginner - Gevorderd - Expert


Betrouwbaarheid websites

Leerdoel: De student kan de betrouwbaarheid van websites beoordelen

Niveau: Beginner - Gevorderd

terug naar overzicht 7 fasen

 

Je kunt informatie en data professioneel en ethisch beheren.

Houding
Je begrijpt de eigen verantwoordelijkheid in het verwerken en verspreiden van informatie en data en tevens de noodzaak van vastleggen en organiseren hiervan.

Competentie
Je kunt bronnen in een geschikte citatiestijl verwerken en onderzoeksdata op de juiste manier beheren.

 

Online cursus cybersecurity

Leerdoel: je begrijpt het belang van het op ethische wijze opslaan en delen van informatie en data

Niveau: Beginner

 

Plagiaat

Leerdoel: Je begrijpt de eigen verantwoordelijkheid in het verwerken en verspreiden van informatie en hoe je dit op de juiste manier doet

Niveau: Beginner

 

APA e-learning

Leerdoel: met deze richtlijnen kun je bronnen in de APA-stijl verwerken

Niveau: Beginner - Gevorderd - Expert

 

De APA-richtlijnen uitgelegd

Leerdoel: met deze richtlijnen kun je bronnen in de APA-stijl verwerken

Niveau: Beginner - Gevorderd - Expert

 

APA-richtlijnen voor het schrijven van een rapport bij ORM

Leerdoel: met deze richtlijnen kun je bronnen in de APA-stijl verwerken

Niveau: Beginner

 

Bronvermelding in APA-stijl

Leerdoel: je kunt bronnen correct in de APA-stijl verwerken

Niveau: Beginner - Gevorderd - Expert

 

Leidraad voor juridische auteurs

Leerdoel: je kunt juridische bronnen verwerken met behulp van dit boekje

Niveau: Beginner - Gevorderd - Expert

 

APA in Word 2013 en Word 2016

Leerdoel: je kunt bronnen met Word in de APA-stijl verwerken

Niveau: Beginner - Gevorderd

 

Word en APA-richtlijnen

Leerdoel: je kunt bronnen met Word in de APA-stijl verwerken

Niveau: Beginner - Gevorderd

 

Opmaak van een APA literatuurlijst in Word

Leerdoel: je kunt in Word je literatuurlijst in de juiste opmaak zetten

Niveau: Gevorderd

 

RefWorks

Leerdoel: je kunt bronverwijzingen opslaan, beheren en toepassen

Niveau: Beginner - Gevorderd - Expert

terug naar overzicht 7 fasen

 

Je kunt verworven kennis toepassen: presenteert onderzoeksresultaten, voegt nieuwe en oude informatie samen om nieuwe kennis te creëren en te verspreiden.

Houding
Je begrijpt dat er verschillende manieren van schrijven en presenteren gebruikt kunnen worden waarbij je op een verantwoorde manier informatie of kennis verspreidt.

Competentie
Je kunt met de gevonden informatie en data de originele onderzoeksvraag beantwoorden waardoor je nieuwe informatie creëert en je kiest het juiste medium en de vorm om het product te publiceren of te presenteren

 

Checklist breinvriendelijke presentatie

Leerdoel: Je kiest het juiste medium en de juiste vorm om het product te presenteren

Gevorderd

terug naar overzicht 7 fasen

 

De 7 fasen, waaruit de Toolbox is opgebouwd, zijn afgeleid van de SCONUL Seven Pillars of Information Literacy (2012). Voor dit framework is gekozen, omdat het zich richt op de ontwikkeling van informatiegeletterdheid, als onderdeel van het onderzoekend vermogen van studenten.

Door onder meer te werken aan zijn onderzoekende houding, zoals verwoord in de Avans Ambitie 2025, wordt de student wendbaarder en veerkrachtiger. Hierdoor is hij als beroepsprofessional in staat een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.

De SCONUL Seven Pillars beschrijven leerdoelen t.a.v. houding en vaardigheid op het terrein van informatievaardigheid. De opleiding zelf kiest binnen haar curriculum hoe, op welk niveau en waar zij elementen van deze pilaren of fasen inzet om haar studenten tot onderzoekende en onderzoeksvaardige professionals op te leiden.

De toolbox kan in samenhang gebruikt worden met voorgeschreven titels bij opleidingen, zoals:

  • Praktijkonderzoek in zorg en welzijn / C. van der Donk en B. van Lanen
  • Zo doe je een onderzoek / R. Grit en M.Julsing
  • Rapportagetechnieken / R. Elling

De toolbox kan doorzocht worden op leerdoelen en op onderwerp (zie: Hoe kan ik).

Laatst bijgewerkt op 16 april 2021.