LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Adviseurs

De adviseurs Onderzoek in Onderwijs delen, vertalen of maken relevante en hbo specifieke kennis, inzichten en instrumenten op het gebied van onderzoek in het hoger beroepsonderwijs. Op deze manier streven zij er naar om onderzoek en onderwijs dichter bij elkaar te brengen.

De adviseurs Onderzoek in Onderwijs werken samen met onderwijskundigen en kennispartners in de academies. De expertise kan ingezet worden in specifieke fasen van de curriculumontwikkeling, zoals bij:

 • visieontwikkeling: het vormen van een visie op onderzoekend vermogen
 • curriculumontwikkeling: het (her)ontwerpen van de blauwdruk
 • de uitvoering van het onderwijs: het begeleiden en beoordelen van onderzoekend vermogen bij studenten
 • deskundigheidsbevordering: het professionaliseren van individuen of teams

Neem voor een kennismaking of voor meer informatie contact op met Onderzoekinonderwijs.LIC@avans.nl, of benader een van de volgende collega’s:

 • Ann van der Auweraert
 • Anita Heijltjes
 • Teun Dubbelman
 • Mariëtte Vissers
 • Milou van Harsel
Laatst bijgewerkt op 29 maart 2021.

Het belang van het stimuleren van onderzoekend vermogen in het hbo wordt breed onderschreven. Onderzoekend vermogen is namelijk nodig om complexe vraagstukken op te lossen, het eigen vakmanschap te verdiepen en professioneel te kunnen handelen. Door het inzetten van onderzoekend vermogen komen studenten tot gedegen beroepsprestaties, passend bij de vraagstukken uit de praktijk.

Onderzoekend vermogen is het vermogen om methodisch antwoord te geven op complexe vraagstukken uit de beroepspraktijk. Het bestaat uit drie componenten die in de praktijk met elkaar verweven zijn:

 • kritisch kunnen denken
 • onderzoek van anderen kunnen toepassen
 • zelf onderzoek kunnen doen

Deze onderdelen zijn verder uitgewerkt in de Introductie op Onderzoekend Vermogen

Producten

 • Ontwikkelmonitor Onderzoekend Vermogen (korte beschrijving + filmpje)
 • Toolbox Informatiegeletterdheid (korte beschrijving + ???)
 • Docentenhandreiking Kritisch Denken (korte beschrijving + link?)
 • ???

Diensten

Avans Netwerk Onderzoek (ANO)
Het Academie Netwerk Onderzoek is opgericht als permanent lerend netwerk over onderzoek in onderwijs. Het ANO is een Learning community, waarin docenten hun ervaringen delen. De adviseurs Onderzoek in Onderwijs en een manager van een van onze expertisecentra voor praktijkgericht onderzoek ondersteunen dit netwerk.

Meer weten of aansluiten? Neem contact op met Onderzoekinonderwijs.LIC@avans.nl.

Workshops
De adviseurs Onderzoek in Onderwijs delen graag hun kennis op het gebied van onderzoekend vermogen, bijvoorbeeld via workshops, lezingen, presentaties, enzovoorts.

Neem contact op met Onderzoekinonderwijs.LIC@avans.nl om de wensen af te stemmen op de mogelijkheden.

 

Laatst bijgewerkt op 29 maart 2021.