LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Kwaliteitszorg

Oog voor detail: kwaliteitszorg

Door blijvende aandacht voor de kwaliteit, blijft Avans Hogeschool zelf leren en continu verbeteren. Daarnaast biedt de eigen kwaliteitszorg een manier om verantwoording af te leggen aan overheid, studenten en de maatschappij in het algemeen.

Avans Hogeschool gebruikt een eigen kwaliteitssysteem waarin vragen zoals deze centraal staan:

  • Bereiken wij onze doelen?
  • Blijven we leren?
  • Houden we het geleerde vast?
  • Welke kansen en bedreigingen signaleren we?

Daarbij gebruiken we de kracht van de combinatie van meten en ervaren: cijfermatige informatie in combinatie met het verhaal achter de cijfers. Informatie krijgt pas echt betekenis als het team er conclusies en verbeteracties aan verbindt.

Meer informatie over de visie op kwaliteit en het kwaliteitssysteem vind je op Kwaliteit in Beweging (inlog noodzakelijk).

Kwaliteitsadviseurs

Binnen elke academie werkt een kwaliteitsadviseur van het Leer- en Innovatiecentrum. Als je meer wilt weten over kwaliteitszorg neem dan contact op met de adviseur van jouw academie.

Ondersteuning

Het LIC ondersteunt de organisatie, academies en diensten op het gebied van kwaliteitszorg bij:

  • het invoeren en verbeteren van het kwaliteitszorgsysteem

  • onderdelen zoals studentevaluaties, verbeterplannen en audits

  • het uitvoeren van het Avansbrede studententevredenheidsonderzoek

  • de uitvoering van de Avansaudit op onderwijskwaliteit

  • het doorlopen van externe visitaties en accreditaties, met informatie, formats, handreikingen, trainingen en verschillende interne kwaliteitsaudits (bijvoorbeeld voor lectoraten)

Laatst bijgewerkt op 29 augustus 2023.