LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Onderwijsevaluaties

Voor de evaluatie van het eigen online onderwijs in de huidige coronavirus-situatie zijn er vragen ontwikkeld met een focus op online onderwijs.

In deze notitie over onderwijsevaluaties staan de geadviseerde vragen, tips en aandachtspunten.

Je vindt deze vragen ook in de Avans Vragenbank in Evasys.

Haal meer uit de onderwijsevaluatie van jouw opleiding met de Avans Vragenbank. Deze uitgebreide lijst van vragen is een hulpmiddel en bron van inspiratie bij de evaluatie van de onderwijskwaliteit.

De Avans Vragenbank is voornamelijk gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde schalen, inzichten en items voor het meten van belangrijke kwaliteitsaspecten. Ook zijn ze inhoudelijk gevalideerd door Avans studenten. De vragen zijn in het Nederlands en het Engels beschikbaar.

Voor zowel specifieke vakken als voor evaluaties van bredere onderdelen van de opleiding zijn de vragen geschikt. De formulering is daarom zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Academies kunnen naar eigen inzicht een selectie maken van geschikte thema’s en bijbehorende vragen.

De volgende hoofdcategorieën komen aan de orde:

  • leeromgeving
  • leerproces
  • toetsing
  • leerervaring
  • docentevaluatie
  • algemene evaluatie
  • open vragen
  • achtergrondkenmerken

Standaardvragenlijst

Ook is er een standaardvragenlijst, de SEEQ (Student Evaluation of Educational Quality Questionnaire). Zowel in het Nederlands als in het Engels. Dit is een van de meest grondig ontwikkelde vragenlijsten voor studentenfeedback met een hoge betrouwbaarheid en validiteit.

De SEEQ kan ook gebruikt worden als vertrekpunt om zelf items toe te voegen of te vervangen.

In EvaSys vind je de vragen in de Question Library onder de kop Avans Vragenbank. De SEEQ vragenlijst staat onder het tabblad questionnaires in de map Avans Vragenbank. Zie ook de EvaSys Avans Vragenbank handleiding.

Meer informatie

Voor vragen of aanvullingen, neem contact op met: Monique Rovers, apcj.rovers@avans.nl of Hans van Loon, jm.vanloon2@avans.nl.

Laatst bijgewerkt op 24 augustus 2023.