LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

NSE en HBO-Monitor

Elke jaar worden de studenttevredenheid en de arbeidsmarktsituatie van afgestudeerden gemeten. Een deel van de uitkomsten van de Nationale Studentenenquête en de HBO-Monitor zijn zichtbaar via amigo.avans.nl. Je kunt de studenttevredenheid bekijken en vergelijken op verschillende niveaus: voor heel Avans, voor een academie of voor een opleiding.

Nationale Studenten Enquête (NSE)

De Nationale Studenten Enquête is de jaarlijkse landelijke tevredenheidsmeting onder studenten. Avans Hogeschool scoort hierin al jaren uitmuntend. De NSE staat aan de basis van de ranglijsten van Elsevier en de Keuzegids Hoger Onderwijs.

Voor iedereen toegankelijk is het NSE dashboard van Studiekeuze123. Studiekiezers en andere geïnteresseerden kunnen op dit dashboard de resultaten van opleidingen zien en vergelijken.

De resultaten van NSE 2022 zijn door Avans Institutional Research geanalyseerd en uitgewerkt in een instellingsrapport en factsheets. Medewerkers en studenten kunnen deze inzien via SharePoint.

Een analyse van de tevredenheidscijfers kan een perfect startpunt zijn voor het bepalen van verbeterpunten voor onderwijskwaliteit.

Mogelijkheden:

  • diverse standaardrapportages die het Leer- en Innovatiecentrum verzorgt
  • zelf maatwerkrapporten maken
  • diepgaande analyses en rapportages die het LIC kan maken op basis van de data. Zoals de NSE-specials waarin relevante onderwerpen thematisch aan bod komen.

Ranking Keuzegids

Keuzegids HBO Voltijd is voor een deel gebaseerd op de resultaten uit de NSE.

Keuzegids gebruikt aanvullende criteria zoals contacturen, groepsgrootte, tijdig een diploma. De gehanteerde methodiek is te vinden op www.keuzegids.org.

Algemene informatie is ook te vinden via Centrum Hoger Onderwijs Informatie C.H.O.I.

Ranking Elsevier

De ranglijsten van Elsevier zijn gebaseerd op een selectie van de vragen uit de NSE. Helaas zijn de rankings alleen op papier via ons beschikbaar.

HBO-Monitor

De aansluiting op de arbeidsmarkt komt naar voren in de jaarlijkse HBO-Monitor, een onderzoek onder afgestudeerden.

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) levert de standaardrapporten, die door ons worden verzameld in SharePoint.

Meer informatie

Neem voor algemene vragen over de NSE of HBO-monitor contact met ons op via nsehbomonitor.LIC@avans.nl.

Laatst bijgewerkt op 26 september 2022.