LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Evaluatie- en beleidsonderzoek

Wat werkt? En levert het ook het gewenste effect op?

Bij elk voorgenomen project of beleid is er veel winst te behalen door vooraf te inventariseren wat er al bekend is over het onderwerp. En hoe zeker is het of de geplande interventie of het opgestelde beleid het gewenste effect gaat hebben? Door daar kritisch naar te kijken ben je beter voorbereid.

Met een literatuurstudie of een ex-ante evaluatie krijg je aan de voorkant veel bruikbare informatie om onderbouwd van start te gaan. Zo zijn voorafgaand aan de training BDB+ enkele succesfactoren voor docentprofessionalisering in kaart gebracht.

Na de start van het project of de implementatie van het beleid biedt een proces- of effectevaluatie inzicht in de werking en effecten van al je inspanningen. Waar nodig kun je bijsturen. Zo is voor de intake bij Avans een uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten.

Meer informatie

Wil jij als leider van een project of experiment of als beleidsmaker inzicht of jouw plan gaat werken? Of wil jij laten onderzoeken wat jouw inspanningen hebben opgeleverd?

Neem dan contact op met Jessica Nooij of Theo Nelissen (Institutional Research).

Laatst bijgewerkt opĀ 30 augustus 2018.